ผลปฏิบัติงาน พ.ศ.2560
ผลปฏิบัติงาน พ.ศ.2559
ผลปฏิบัติงาน พ.ศ.2558
ผลปฏิบัติงาน พ.ศ.2557
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2556
กรกฏาคม 2556
มิถุนายน 2556
พฤษภาคม 2556
เมษายน 2556
มีนาคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มกราคม 2556
สิงหาคม 2556
กรกฏาคม 2556
มิถุนายน 2556
พฤษภาคม 2556
เมษายน 2556
มีนาคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มกราคม 2556
สิงหาคม 2556
กรกฏาคม 2556
มิถุนายน 2556
พฤษภาคม 2556
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2555
มีนาคม
16-18 ม.ค.55 พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน ผกก.ตชด.32 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ตชด.เทคนิคดุสิต ม.1 บ.ห้วยส้านลีซอ ต.ห้วยชมภู อ.เมืองจ.เชียงราย, ร.ร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน ม.3 บ.ปางพริก ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา และ ร.ร.ตชด.อาชีวศึกษา ชร-พย. ม.6 บ.กิ่วกาญน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
14-21 ม.ค.55 พ.ต.ท.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผกก.ตชด.32 นำลูกเสือชาวบ้าน ในความรับผิดชอบ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เดินทางสร้างค่ายงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน และร่วมกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ณ กก.1 บก.กฝ. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
12 ม.ค.55 เดินทางจาก กก.ตชด.32 นำโดย ร.ต.อ.บุญธรรม จันทร์บุญ ผบ.มว.ปจว.ร้อย ตชด.322 พร้อมพวก จำนวน 18 นาย ได้ประสานกับ กองอำนวยการงาน ลส.ชบ.แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ค่ายพระรามหก เรื่องการสร้างฐานที่ 4 กิจกรรมไร่นาสวนผสม วันที่ 13 ม.ค.55 เวลา 09.00 น. ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำไร่นาสวนผสม ในสถานีที่ 4 การปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์ ได้รับความร่วมมือจาก ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผกก.ตชด.32/ รอง ผอ.ศปก.ลส.ชบ.32 ได้มาให้แนวทาง คำแนะนำ ในการปฏิบัติ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster :Bpp32data@hotmail.com