26 ม.ค.56 พิธีทางศาสนา (62 รูปภาพ)
26 ม.ค.56 พิธีทางศาสนา และมอบโล่เกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพญางำเมือง"

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่