26 ม.ค.56 พิธีถวายพานพุ่ม (51 รูปภาพ)
26 ม.ค.56 พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่