26 ม.ค.56 กีฬาและสันทนาการ (129 รูปภาพ)
เนื่องในวันค่ายพญางำเมือง กก.ตชด.32 อ.เมือง จ.พะเยา ช่วงบ่ายการแข่งขันกีฬา และสันทนาการ จับฉลากมอบรางวัล ปี 2556 พ.ต.อ.ธนพล โอบอ้อม ผกก.ตชด.32 ร่วมสบทบของรางวัล ทีวีจอแบน 1 เครื่อง จักยาน 2 คัน และมีของรางวัลอีกมากมาย สำหรับผู้ที่โชคดี ทั้งฝ่ายอำนวยการ และ ร้อย ตชด.321-327

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่