6 ก.พ.56 รับเสด็จฯ (92 รูปภาพ)
6 ก.พ.56 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ร.ร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ ม.20 บ.นาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการตามพระราชดำริ

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่