26 ก.พ.56 รับเสด็จฯ ร.ร.ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน (137 รูปภาพ)
26 ก.พ.56 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ร.ร.ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน ม.3 บ.ปางพริก ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการตามพระราชดำริ

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่