10 ก.พ.57 รับเสด็จฯ ร.ร.ตชด.สมถวิลจินตมัย (60 รูปภาพ)
10 ก.พ.57 พล.ต.ท.อรรภชัย เกิดมงคล ผบช.ตชด., พล.ต.ต.ราเชนทร์ ตุงคะเตชะ ผบก.ตชด.ภาค 3 พร้อมข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.สมถวิลจินตมัย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการตามพระราชดำริฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่