4 ก.พ.58 รับเสด็จฯ ร.ร.ตชด.สังวาลย์วิท 8 (ทั่วไป) (112 รูปภาพ)
4 ก.พ.58 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ร.ร.ตชด.สังวาลวิทย์ 8 บ.จะลอ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่