25 เม.ย.56 พิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬา (140 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่