26 เม.ย.56 พิธีปิด (159 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่