เชิญรับฟังเพลงสากลและเพลงไทยสากล เก่า ๆ อันไพเราะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.30 น.
 
 
 
เชิญรับฟังเพลงสากลและเพลงไทยสากล เก่า ๆ อันไพเราะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.30 น.