สภาพเส้นทาง ร.ร.ตชด.บ้านดอยล้าน (28 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่