30 พฤศจิกายน 2562 พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา "ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยนำกำลังพลชุดช่าง ร้อย ตชด.325 ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา,ปรับปรุงภูมิทัศน์,ทาสีอาคารเรียน รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีสมเด็จย่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

อ่านต่อ.......

18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. พ.ต.ท.สุทธิพร. นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325. มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรุฒ ไชยสมบูรณ์,พร้อมด้วย ร.ต.ต.มงคล บุตรสำราญ จนท.งาน กร.ร้อย ตชด.325. นำกำลังพลจิตอาสา ร้อย ตชด.325 จำนวน 1 ชป.เข้าร่วมโครงการ " จิตอาสาพระราชทานฯ พัฒนา " กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ วัดไทยลื้อบ้านหนองแดง....

อ่านต่อ.......

7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.วรเชษฐ์ ตาตั้ง พร้อมกำลังพล.จิตอาสาของ กองร้อย ตชด.325 รวม 12 นายได้ร่วมพัฒนาทาสีรั้ว รร.ชุมชนรัชดาภิเษภมิตรภาพที่115 ต.เปือ อ.เชียงกลางจว.น่าน

อ่านต่อ.......

วันที่ 10 พฤษภาคม.2562 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 มอบหมายให้ กำลังพล.ร้อย ตชด.325 และคณะครู โรงเรียนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สมเด็จย่า ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่

อ่านต่อ...

วันที่ 7 พฤาภาคม 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรเชษฐ์ กาตั้ง พร้อมข้าราชการตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศษฐ์กิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านต่อ.... 

24 เม.ย.62 ร้อย ตชด.325 จัดกำลังพลร่วมหน่วยงาน พัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโครงการ"จิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

อ่านต่อ.......

1 เมษายน 2562 ร้อย ตชด.325 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อ.บ่อเกลือ จว.น่าน

อ่านต่อ.......

28 มีนาคม 2562 ร้อย ตชด.325 จัดกำลังพลร่วมกาปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพัฒนา ของ อ.เชียงกลาง ณ.วัดรัชดา

อ่านต่อ.........

17 มี.ค.62.ร้อย ตชด.325 เปิดกิจกรรมจิตอาสา บ.ป่าแดง ต.เปือ อ.เชียงกลาง จว.น่าน 

อ่านต่อ.......

12 ก.พ.62 ร้อย ตชด.325 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน

( อ่านทั้งหมด )

12 ก.พ.62 ร้อย ตชด.325 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา ต.พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน

( อ่านทั้งหมด )

7 กุมภาพันธ์ 2562 ร้อย ตชด.325 เปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสา ฯ อ.ทุ่งช้าง

( อ่านทั้งหมด )

21 มกราคม 2562 พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 มอบหมายให้

ร.ตฺ.อ.ปรเมษฐ เวียงเก่า รอง ผบ.ร้อย ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจในปกครองจำนวน 20 นาย

( อ่านทั้งหมด )

17 ธันวาคม 2561 พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมรวย ขอดเตชะ หัวหน้างานกิจการพลเรือน ร้อย ตชด.325 พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด. 325 รวม 7 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ

รายละเอียดการดำเนินการ.....

****วันที่ 16 ธันวาคม 2561พ.ต.ท. สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 มอบหมายให้ ร.ต.ต. พิชัย พิมเสน ผบ.มว.ตชด.3251 พร้อมกำลังพล มว.ตชด.3251 ฐาน ฯ บ.นาขวาง ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ของอำเภอบ่อเกลือ ....รายละเอียด กิจกรรม...

*** วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325

รายละเอียด กิจกรรม...

๒๓ ต.ค.๖๑ พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมรวย ขอดเตชะหัวหน้างานกิจการพลเรือน ร้อย ตชด.๓๒๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กองร้อยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง 

รายละเอียด..กิจกรรม...