ประวัติ สนามบินเชียงกลาง

 

คำอธิบาย: DSCF1636คำอธิบาย: DSCF1639

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    สนามบินเชียงกลาง  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖    โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะที่

ปรึกษาอเมริกัน ซึ่งขณะนั้นได้เข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ อ.เชียงกลาง  ได้นำเครื่องจักรกลเข้ามาปรับพื้นที่ แรงงานส่วนหนึ่ง    มาจาก ตชด.และประชาชนในพื้นที่ช่วยกันไม่มีค่าแรง ลักษณะเป็นสนามบินเล็กบดอัดด้วยลูกรัง     ต่อมาสถานการณ์การสู้รบได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น พล.ม.สน.ในฐานะที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคนี้ ได้นำกำลังพลจากพิษณุโลกเข้ามาวางกำลังอยู่บริเวณสนามบินเชียงกลาง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ และได้ประสานที่ปรึกษาอเมริกันขอขยายสนามบินให้เป็นสนามขนาดใหญ่ และได้รับอนุมัติสร้างจำนวน ๒ สนาม   

สนามแรก คือสนามที่เห็นอยู่ปัจจุบัน มีความยาว   ๖๒๐  เมตร กว้าง ๑๘ เมตร       

มีเครื่องบินลำเลียงแบบ   คาริบู เคย ขึ้น-ลง มาแล้วในอดีตหลายๆเที่ยว เนื่องจากในห้วงระยะเวลานั้นทหารอเมริกันได้สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึง สป.ต่าง ๆ   

สนามที่ ๒ เดิมตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ทำการกองร้อย ฯ ปัจจุบัน เป็นสนามสำหรับ

เครื่องบินปีกหมุน      ขึ้น-ลงเพื่อส่ง สป.ให้กับกำลังพลตามฐานปฏิบัติการ    ทั้งสองสนาม ปูด้วยแผ่นเหล็กเช่นเดียวกับสนามแรก          แผ่นเหล็กดังกล่าวนำมาจากประเทศไต้หวัน โดยทหารช่างจากจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ปูแผ่นเหล็ก        มีทหารช่างจากอเมริกันเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล

ในปี พ.ศ.๒๕๑๐กองทัพภาคที่ ๓ ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลระดับกองพลมาวางกำลังในพื้นที่

อ.เชียงกลางฯ   มีกำลังจาก ร.๒๑ พัน ๑, , ๓ ม.พัน ๑, , ๑๑รอ. , ม.พัน ๒,,,๑๐,๑๒ ทหารปืนใหญ่และกองบินปีกหมุนของกองทัพบก   เพื่อปฏิบัติภารกิจในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยใช้พื้นที่ของ อ.เชียงกลาง        จ.น่าน เป็นกองบัญชาการใหญ่ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๒ สถานการณ์เริ่มกลับสู่สภาวะปกติ ทหารจึงได้กลับกรมกอง    คงทิ้งทหารปืนใหญ่เพื่อไว้คุมสถานการณ์

 

 

         

 

  ในปี ๒๕๒๖    สถานการณ์ปกติ     ทหารปืนใหญ่ที่คุมสถานการณ์อยู่นั้นได้ถอนกำลังพลกลับ ทิ้งเป็นป่ารกร้างหลายปีและเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง     ต่อมามีการลักขโมยงัดแผ่นเหล็กสนามบินปีกหมุนที่ ๒ ไปขาย ครั้งแรกงัดไปไม่กี่แผ่นเมื่อข่าวนี้กระจายออกไป ประชาชนมางัดเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนหมด สาเหตุที่ประชาชนมางัดเนื่องจากไม่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องเฝ้าดูแลรักษา ต่อมา ร.ต.อ.สมบัติ  พุฒประทุม ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๕  ขณะนั้น  ได้มอบหมายให้กำลังพลของตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าดูแลรักษาป้องกันไม่ให้ประชาชนในพื้นที่มาขโมยแผ่นเหล็ก สนามบินที่ ๑ไปเป็นของส่วนตัวอีก และผู้บังคับกองร้อย คนต่อๆ มา ยังได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นสนามบินที่สามารถให้เครื่องบินปีกหมุนและเครื่องบินปีกขนาดเล็กลงจอดได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นสนามบินประวัติศาสตร์แห่งเดียวที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่  จังหวัดน่านขณะนี้

 อนึ่งสนามบินแห่งนี้เคยใช้เป็นสนามบินรับเสด็จ ในวโรกาส  สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร   เมื่อคราวมาปฏิบัติพระกรณียกิจทรงเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว       อำเภอปัว   จังหวัดน่าน มาแล้ว    เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๗

เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จทรงงานในพื้นที่ จังหวัดน่าน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ   โรงเรียนเชียงกลางพระปริยัติศึกษา วัดศรีบุญเรือง อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ลงสนามบิน ร้อย ตชด.๓๒๕ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คำอธิบาย: DSCF7183คำอธิบาย: DSCF7179