20 - 21 มิ.ย.62 ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๕ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบตามแนวชายแดน ฯ (4 รูปภาพ)
20 - 21มิถุนายน 2562 พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผู้บังคับกองร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่.325 อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดน่าน เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน ระหว่าง แขวงไชยบุรี สปป.ลาว -จังหวัดน่าน ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ. หงสารีสอร์ท เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่