30 พ.ย.62 ร้อย ตชด.325 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 วปร. รร.ตชด.100 ปี (33 รูปภาพ)
จากสถานการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.4 ริกเตอร์ ศูนย์กลาง สปป.ลาว ทำให้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สมเด็จย่า ได้รับผลกระทบ ได้รับความเสียหาย กำลังพลชุดช่าง ร้อย ตชด.325 ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ทำการซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ อย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในการเรียนการสอน ของ รร.ตชด. 100 ปี ฯ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา "ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยนำกำลังพลชุดช่าง ร้อย ตชด.325 ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา,ปรับปรุงภูมิทัศน์,ทาสีอาคารเรียน รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีสมเด็จย่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่