สนามบินเหล็กหนี่งเดียวในน่าน

สนามบินเชียงกลาง 

 เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๖    

โดยได้รับการสนับสนุนจาก

คณะที่ปรึกษาอเมริกัน

ซึ่งขณะนั้นได้เข้ามาปฏิบัติงาน

อยู่ในพื้นที่ อ.เชียงกลาง 

ฯ ล ฯ 

( อ่านต่อทั้งหมด ......)

30 พฤศจิกายน 2562 พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา "ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยนำกำลังพลชุดช่าง ร้อย ตชด.325 ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา,ปรับปรุงภูมิทัศน์,ทาสีอาคารเรียน รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีสมเด็จย่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

อ่านต่อ.......

วันนี้ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์ ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ พร้อมคณะ ฯ ได้เดินทาง มาที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า ฯ ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบประเมินความเสียหายของอาคาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า ฯ ซึ่งได้รับ ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ขนาด ๖.๔ ริกเตอร์

อ่านต่อ...... 

20 - 21 มิ.ย.62 พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา

ผบ.ร้อย ตชด..325 ร่วมกับคณะกรรมการ

ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย

ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน

อ่านต่อ....

 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา

25 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. พร้อมคณะนักศึกษา หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ (TME ๓) ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ เข้ามาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีฯฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. พร้อมคณะนักศึกษา หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ (TME ๓) ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ เข้ามาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีฯ

25 พฤษภาคม 2562 ร้อย ตชด.325

จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธุ์

ระหว่างประเทศ ไทย - สปป.ลาว อ่านต่อ......