สนามบินเหล็กหนี่งเดียวในน่าน

สนามบินเชียงกลาง 

 เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๖    

โดยได้รับการสนับสนุนจาก

คณะที่ปรึกษาอเมริกัน

ซึ่งขณะนั้นได้เข้ามาปฏิบัติงาน

อยู่ในพื้นที่ อ.เชียงกลาง 

ฯ ล ฯ 

( อ่านต่อทั้งหมด ......)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

24 มิถุนายน 2563

พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 ร่วมต้อนรับคณะ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดน่าน มีหัวหน้าหน่วยงานตำรวจภูธรสถานีตำรวจ 15 อำเภอ

ณ ห้องประชุมหลวงนาถนรานุบาล กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

อ่านต่อ....

.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325

นำข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๒๕ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อ่านต่อ...

5 พฤษภาคม 2563
พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325
นำข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.325
จัดกิจกรรม 6 พฤษภาคม 2563
วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 67  
ณ วัดพรมเมืองสรรค์  ตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

อ่านต่อ....

 
 

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา"ตามโครงการ " จิตอาสาพระราชทาน "

โดยนำกำลังพลชุดช่าง ร้อย ตชด.325 ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา,ปรับปรุงภูมิทัศน์,ทาสีอาคารเรียน รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีสมเด็จย่า

บ.สะไล ม. 2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จว.น่าน

อ่านต่อ.....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมคณะ   เดินทางมาตรวจเยี่ยมและตรวจสอบประเมิน
ความเสียหายของอาคาร โรงเรียน ตชด.เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ฯ
ซึ่งได้รับ ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว
โดยมี พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผู้บังคับกองร้อย
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325
พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะ ฯ

อ่านต่อ.....

 
 
 
 
 
 
 

 20 – 21 มิถุนายน 2562
พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผู้บังคับกองร้อย
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่.325  ร่วมกับ
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
ชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดน่าน
เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
รักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน ครั้งที่ 11
ระหว่าง แขวงไชยบุรี สปป.ลาว -จังหวัดน่าน
ประเทศไทย
ณ หงสารีสอร์ท เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

อ่านต่อ....

 

25 พฤษภาคม 2562  
พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม.
พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยว
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ (TME ๓) เดินทางมาตรวจเยี่ยม
รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า บ.สะไล
หมู่ 2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จว.น่าน

อ่านต่อ.....