20 พฤาภาคม 2563

ชปส.ศป.ปส.ร้อย ตชด.325 ร่วม ตร.ภ.สภ.ท่าวังผา

จับกุมคดียาเสพติด( ยาบ้า ) จำนวน 950 เม็ด

16 พฤษภาคม 2563

ชปส.ศป.ปส.ร้อย ตชด.๓๒๕ ร่วม จนท.ตร.สภ.ท่าวังผา

จับกุมยาเพติด ( ยาบ้า ) จำนวน 2,000 เม็ด 

4 พฤษภาคม 2563

ชปส.ศป.ปส. ร้อย ตชด.325

ร่วม สภ.ท่าวังผาจับยาบ้า 51 เม็ด

15 พฤศจิกายน 2562

ศป.ปส.ร้อย ตชด.325

จับกุมคดียาเสพติด(ยาบ้า) 49 เม็ด

15 ตุลาคม 2562

ชป.มว.ตชด.3251 จุดผ่านแดนสากลห้วยโก๋น - น้ำเงิน

ร่วมอำนวยความสะดวกในการส่งกลับ ปชช.ลาว จำนวน 19 คน

10 ก.ย.62

ชป.มว.ตชด.3251 ประจำจุดผ่านแดนห้วยโก๋น

ร่วมอำนวยความสะดวกในการส่งกลับราษฎรลาว

25 เม.ย.62

ชป.ตชด.ห้วยโก๋น ร้อย ตชด.๓๒๕

ร่วมอำนวยความสะดวกในการส่งกลับ ราษฎร ลาว

24 เม.ย.62

ศป.ปส.ร้อย ตชด.๓๒๕

ปบ.ตามแผนป้องกันปราบปรามยาเสพติดประจำเดือน เม.ย.62 

12 มีนาคม 2562

มว.ตชด.3253 ฐาน ฯ บ.สว้า ร่วม สภ.บ่อเกลือ

ปิดล้อมตรวจค้นจับกุมบุคคลตามหมายศาล

28 ก.พ.62

ศป.ปส.ร้อย ตชด.325

ร่วมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ยาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ

11 กุมภาพันธ์ 2562

ศป.ปส.ร้อย ตชด.325

จับกุมตรวจยึด ยาบ้า 200 เม็ด

12 พฤศจิกายน 2561

ชุดปฏิบัติการการข่าว ร้อย ตชด.325

ตรวจยึดจับกุม คดียาเสพติดประเภท 1 ( ยาบ้า )

27 มีนาคม 2561

ชป.ตชด.3251 จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น - น้ำเงิน

อำนวยความสะดวกในการส่งกลับราษฎร .สปป.ลาว