24 มิถุนายน 2563 ร้อย ตชด.325 จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน โครงการบ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้ 

12 พ.ค.62

มว.ตชด.3254

ฐาน ฯ บ.สบมาง ให้การช่วยเหลือประชาชน 

28 มีนาคม 2561

มว.มชส.ร้อย ตชด.325

ดำเนินงานตามโครงการตำรวจตระเวนโรงเรียน

15 ธันวาคม 2560

ร้อย ตชด.325 ร่วมกิจกรรม

ตามโครงการ ก้าวนี้ที่เชียงกลางเพื่อ 11โรงพยาบาลทั่วประเทศ

14 ธันวาคม 2560

พ.ต.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการสุขศาลาพระราชทาน

13 ธันวาคม 2560

จนท.กิจการพลเรือน ร้อย ตชด.325

ร่วมปฏิบัติ โครงการ " อำเภอยิ้ม " ของอำเภอเชียงกลาง น่าน

สรุปการปฏิบัติงานโครงการ " ตำรวจตระเวนโรงเรียน "

ประจำปี 2560 ของ ร้อย ตชด.325

ห้วง 12 - 14 ธันวาคม 2560

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325

ประชาสัมพันธ์

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

14 ก.ค.60

มว.ตชด.3253

ร่วมหน่วยงาน/ประชาชนปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ ฯ