เมื่อ ๐๕๐๘๐๐ ธ.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุธิชัย เชื้อเจ็ดตน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมกำลังพลจำนวน ๕ นาย เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ
เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ชป.ร้อย ฉก.ตชด.๓๒ (ดอยตุง)จัด กพ. ออกปบ.หน้าที่ รปภ.พระตำหนักดอยตุง (ห้วงระหว่างไม่มีการเสด็จฯ ประทับแรม) และอำนวยความสะดวก นทท./จำนวน นทท. อ่านต่อ
เมื่อ ๐๕๐๖๐๐ ธ.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน หน.ชฝต.ชด.แม่สาย/ หน.สชด.แม่สาย นำ กพ.๑ ชป.ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ
เมื่อ ๐๕๐๖๓๐ ธ.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน นำ กพ. ๑ ชป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ
เมื่อ ๐๕๑๐๐๐ ธ.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประสงค์ ชัยวงค์ รอง ผบ.ร้อยฯพร้อม กพ.จิตอาสา รวม ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอแม่จัน ได้ทำการปรับภูมิทัศน์พัฒนาบริเวณศาลเจ้าพ่อกิ่วทัพยั้ง อ่านต่อ
เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ชป.ร้อย ฉก.ตชด.๓๒ (ดอยตุง)จัด กพ. ออกปบ.หน้าที่ รปภ.พระตำหนักดอยตุง (ห้วงระหว่างไม่มีการเสด็จฯ ประทับแรม) และอำนวยความสะดวก นทท./จำนวน นทท. อ่านต่อ
เมื่อ ๐๔๑๙๐๐ ธ.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน จัดกำลังพลจำนวน ๑ ชป. นำโดย ร.ต.อ.พิพัฒน์ บุญมากาศ หน.ชป.ตชด.บ้านวังลาว เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของหมู่บ้านวังลาว อ่านต่อ
เมื่อ ๐๔๐๙๓๐ ธ.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน จัดกำลังพลจำนวน ๑ ชป. นำโดย ร.ต.อ.บุญนัด จันตาบุตร รอง สว.(ป.)กก.ตชด.๓๒ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณ บนถนน สายรอง อ่านต่อ
เมื่อ ๐๔๑๑๐๐ ธ.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิเชษฐ์ ลาพิงค์ หัวหน้าชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว กองร้อย ตชด.๓๒๗ อ.แม่จัน จว.เชียงราย พร้อมกำลังพลจำนวน ๑ ชป. อ่านต่อ
เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร้อย ฉก.ตชด.๓๒ (ดอยตุง)จัด กพ.ปบ.หน้าที่ รปภ.พระตำหนักดอยตุง (ห้วงระหว่างไม่มีการเสด็จฯ ประทับแรม) และอำนวยความสะดวก นทท./จำนวน นทท. อ่านต่อ
เมื่อ ๐๓๐๙๕๐ ธ.ค .๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน หน.ชฝต.ชด.แม่สาย พร้อม กพ. ได้ทำการจับกุม ผตห.จำนวน ๑ คน อ่านต่อ
เมื่อ ๐๓๐๙๐๐ ธ.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน นำ กพ. ๑ ชป. ทำการ ลว.ทางเท้า ตามแนวชายแดน เรียบแม่น้ำโขง พื้นที่บ้านห้วยเกี๋ยง อ่านต่อ
 

เมื่อ ๐๕๑๐๐๐ ธ.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประสงค์ ชัยวงค์ รอง ผบ.ร้อยฯพร้อม กพ.จิตอาสา รวม ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอแม่จัน ได้ทำการปรับภูมิทัศน์พัฒนาบริเวณศาลเจ้าพ่อกิ่วทัพยั้ง อ่านต่อ
เมื่อ ๒๖๐๙๐๐ พ.ย.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน หน.ชฝต.ตชด.แม่สาย ร่วมกิจกรรมเปิดงาน kick off "โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.เชียงรายไร้หมอกควัน" อ่านต่อ
เมื่อ ๒๖๐๙๐๐ พ.ย. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน จัดกำลังพลจำนวน ๑ ชป. นำโดย ด.ต.ประเคน แก้วปันมา นำกำลังพล ร่วมกับทางอำเภอเชียงแสนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเชียงแสน ร่วมกิจกรรม kick off โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อ่านต่อ
เมื่อ ๒๖๐๙๐๐ พ.ย.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประสงค์ ชัยวงค์ ทนท.รอง ผบ.ร้อยฯ เป็นตัวแทน ผบ.ร้อยฯ ร่วมกิจกรรมเปิดงาน kick off "โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.เชียงรายไร้หมอกควัน" อ่านต่อ
 

เมื่อ ๒๒๒๐๓๐ พ.ย.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน จัด กพ.๑ ชป. เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณ ป่าละเมาะ พื้นที่ บ้านป่าแดด ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน อ่านต่อ
เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ พ.ย.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ สายงานการแพทย์ร้อย ตชด.๓๒๗ นำ กพ.ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๒๗ จำนวน ๑๐ นาย ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับ ดญ.พิชชาภา ยารวง (หลาน) ร.ต อ.เสถียร ธรรมสอน รรท.ผบ ร้อย ตชด.๓๒๖ อ่านต่อ
เมื่อ ๐๔๑๐๐๐ พ.ย.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ปราการ แก้วปันมา จนท.กร.ร้อย ตชด.ที่ ๓๒๗ นำสิ่งของพระราชทานฯ จากคลัง ร้อย ตชด.ที่ ๓๒๗ ไปมอบช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย อ่านต่อ
เมื่อ ๐๒๑๑๐๐ พ.ย.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล จำนวน ๑ ชป. เข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ ๒๙๓ บ.สันช้าง ม.๒ ต.แม่ข้าวต้ม อเมือง จ.เชียงราย ได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง เป็นบ้านของ นางอุสาห์ อินทะวัง มีผู้อาศัยรวม ๓ คน อ่านต่อ
เมื่อ ๑๐๑๐๓๐ ส.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย นำโดย ร.ต.ท.ขวัญโย ทองอินทร์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ ร่วมกับทางอำเภอเชียงแสน , จนท.ทหารพราน๓๒๐๑ , นรข.เขตเชียงราย, จนท.ตร.สภ.บ้านแซว และประชาชน จิตอาสา ร่วม ทำพิธีเปิดฝายน้ำล้น อ่านต่อ
เมื่อ ๐๔๑๑๐๐ ธ.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิเชษฐ์ ลาพิงค์ หัวหน้าชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว กองร้อย ตชด.๓๒๗ อ.แม่จัน จว.เชียงราย พร้อมกำลังพลจำนวน ๑ ชป. อ่านต่อ
เมื่อ ๐๓๐๙๕๐ ธ.ค .๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน หน.ชฝต.ชด.แม่สาย พร้อม กพ. ได้ทำการจับกุม ผตห.จำนวน ๑ คน อ่านต่อ
เมื่อ ๒๖๑๔๓๐ พ.ย.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิเชษฐ์ ลาพิงค์ หน.ชป.คร.ร้อย ตชด.๓๒๗ ร่วมกับทหาร ร้อย ม.๓ ฉก.ม.๒ ออก ลว.ในพื้นที่ ได้จับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๓ คน อ่านต่อ
เมื่อ ๒๕๑๕๓๐ พ.ย. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิเชษฐ์ ลาพิงค์ หน.ชป.คร.ร้อย ตชด.๓๒๗ นำ กพ. ๑ ชป. ร่วมกันจับกุมผู้กระทำความผิด ดังนี้ อ่านต่อ
เมื่อ ๑๐๑๐๓๐ ส.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย นำโดย ร.ต.ท.ขวัญโย ทองอินทร์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๒ ร่วมกับทางอำเภอเชียงแสน , จนท.ทหารพราน๓๒๐๑ , นรข.เขตเชียงราย, จนท.ตร.สภ.บ้านแซว และประชาชน จิตอาสา ร่วม ทำพิธีเปิดฝายน้ำล้น อ่านต่อ
เมื่อ ๒๕๐๙๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ปราการ แก้วปันมา จนท.กร. ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมพวก รวม ๒ นาย ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ"อำเภยิ้ม...เคลื่อนที่" ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.ป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๑๘๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗/หน.ชป.ตชด.แม่สาย นำกำลังพล จำนวน ๓ นาย เข้าร่วม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๐๘๓๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประสงค์ ชัยวงค์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ นำกำลังพล จำนวน ๘ นาย เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๑๘๐๐ ต.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน นำ กพ. ๑ ชป. ร่วมทางกับอำเภอเชียงแสน และ ทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงแสน ร่วม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๑๐๓๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิเชษฐ์ ลาพิงค์ หน.ชป.คร.ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดให้ กพ. ๑ ชป. ร่วมกับ อ.แม่จัน และหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อ่านต่อ
เมื่อ ๒๑๐๗๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อม ขรก.ตร.ร้อย ตชด.๓๒๗ จำนวน ๒๐ นาย ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณสามแยกต้นตุง อ.แม่ฟ้าหลวง ต.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ๑๘๐๙๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประสงค์ ทีฆาวงค์ ผบ.มว.กก.ตชด.๓๒ พร้อม กพ.จิตอาสาฯ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์อำเภอแม่จัน ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อ่านต่อ
เมื่อ ๑๗๐๘๓๐ ต.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ
เมื่อ ๑๓๑๙๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัย ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน ๑๑๐ ปี ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๑๓๑๐๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิเชษฐ์ ลาพิงค์ หน.ชป.คร.ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดให้ กพ. ๑ ชป. ร่วมกับ อ.แม่จัน และหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ณ วัดร่องก๊อ บ.ร่องก๊อ ม.๔ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จว.เชียงราย อ่านต่อ
   
เมื่อ ๒๓๐๗๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗/หน.ชป.ตชด.แม่สาย นำกำลังพล จำนวน ๔ นาย เข้าร่วม กิจกรรมตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๑๐๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗/หน.ชป.ตชด.แม่สาย เข้าร่วม เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๐๗๐๐ต.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน นำ กพ. ๑ ชป. ร่วมทางกับอำเภอเชียงแสน และ ทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงแสน ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๑๘๓๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประสงค์ ทีฆาวงค์ ผบ.มว.มชส. ร้อย ตชด.๓๒๗ นำกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วม พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน อ่านต่อ
เมื่อ ๑๘๑๐๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน นำ กพ. ๑ ชป. เข้าร่วมพิธีโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ฯ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเจดีย์หลวง ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๑๓๑๘๒๐ ต.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน นำ กพ. ๑ ชป. ร่วม พิธีจุดเทียนชัย ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๑๓๐๙๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อยฯ พร้อม ขรก.ตร ร้อย ตชด.๓๒๗ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน ๑๑๐ ปี จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการและโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๒ อ่านต่อ
เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ณ ร้อง ตชด.๓๒๗ อ่านต่อ

เปิดสอบตำรวจ  ประจำปี 2563 เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 6,400 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 153 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 30 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
   
เปิดสอบตำรวจ  ประจำปี 2563 เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 6,400 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 30 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ