เมื่อ ๐๙๑๓๒๐ มิ.ย. ๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ นำโดย ร.ต.อ.ประสงค์ ชัยวงค์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชป.ตชด.บ้านนาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๐๙๑๕๐๐ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ นำโดย ร.ต.อ.ประสงค์. ชัยวงค์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมนายตำรวจนิเทศ รวม ๓ นายได้ไปตรวจเยี่ยม รร.สังวาลย์วิท ๘ บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๐๙๑๑๐๐ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ นำโดย ร.ต.อ.ประสงค์. ชัยวงค์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมนายตำรวจนิเทศ รวม ๓ นายได้ไปตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บำรุงที่ ๑๑๒ บ.โป่งไฮ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๐๙๑๑๒๕ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล ชฝต.ชด.แม่สาย จำนวน ๑ ชป. ร่วมสังเกตการณ์บุคคลที่มีความประสงค์เดินทางออกจากประเทศไทย โดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - เมียรมาแห่งที่ ๒ อ่านต่อ
เมื่อ ๐๙๑๐๐๐ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ นำโดย ร.ต.อ.ประสงค์ ทีฆาวงค์ ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๒๗ นำ กพ. มว.มชส.ฯ ประชุมชี้แจงข้อราชการให้กับ กพ. ณ ร้อย ตชด.๓๒๗ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๐๙๐๙๐ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ นำโดย พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมกำลังพลจิตอาสา รวม ๑๓ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อ่านต่อ
เมื่อ ๐๙๐๖๐๐ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดำลังพล ชป.ตชด.บ้านนาโต่ นำโดย ด.ต.ชัยภัทร รัตนานันต์ หน.ชป.ตชด.บ้านนาโต่ พร้อม กพ. ๑ ชป. ได้ทำการตั้งจุดตรวจ อ่านต่อ
เมื่อ ๐๙ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล สชด.เชียงแสน นำโดย ร.ต.อ.บุญนัด จันตาบุตร รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๒ พร้อม กพ.๑ ชป. ออกปฏิบัติภารกิจดังนี้ อ่านต่อ
เมื่อ ๐๙๐๙๐๐ มิ.ย.๒๕๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล สชด.เชียงแสน นำโดย ด.ต.สุนทร ภิระบรรณ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๒ กพ.๑ ชป. ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ในโรงพยาบาลเชียงเเสน อ่านต่อ
เมื่อ ๐๘๐๖๐๐ - ๐๙๐๕๕๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล จำนวน ๑ ชป. บูรณาการร่วมกับ จนท.สภ.แม่จัน, ฉก.ทพ.๓๑, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจว.ชร,ตม.จว.ชร,กก.๔ บก.ปทส,มทบ.๓๗,สาธารณะสุข อ.แม่จัน,กอ.รมน.จว.ชร. จัดตั้งจุดตรวจ อ่านต่อ
เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล ชป.ร้อย ฉก.ตชด.๓๒ (ดอยตุง) จำนวน ๑ ชป. ออกปบ.หน้าที่ รปภ. (ห้วงระหว่างไม่มีการเสด็จฯ ประทับแรม) อ่านต่อ
เมื่อ ๐๘๑๑๒๕ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล ชต.ชด.แม่สาย จำนวน ๒นายร่วมสังเกตการณ์บุคคลที่มีความประสงค์เดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทย โดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - เมียรมาแห่งที่ อ่านต่อ
 

เมื่อ ๐๙๐๙๐ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ นำโดย พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมกำลังพลจิตอาสา รวม ๑๓ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อ่านต่อ
เมื่อ ๐๙๐๙๐๐ มิ.ย.๒๕๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล สชด.เชียงแสน นำโดย ด.ต.สุนทร ภิระบรรณ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๒ กพ.๑ ชป. ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ในโรงพยาบาลเชียงเเสน อ่านต่อ
เมื่อ ๐๓๐๙๓๐ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล นำโดย ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน พร้อม กพ.๑ ชป ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา ร่วมทำความสะอาดแนวตลิ่งแม่น้ำโขง เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนพรรษ ๓ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๓ อ่านต่อ
เมื่อ ๐๓๑๐๐๐ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล นำโดย ร.ต.อ.ประสงค์ ชัยวงค์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส อ่านต่อ
 

เมื่อ ๐๘๐๘๔๕ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ นำโดย พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๓๒๗ จำนวน ๑ ชป. เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๓ อ่านต่อ
เมื่อ ๑๙๑๕๐๐ พ.ค.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล นำโดย ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน หน.ชฝต.ตชด.แม่สาย พร้อม กพ. ได้รับการประสานจาก ประชาชนบ้านปางห้า ม.๑ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีความประสงค์บริจาคมะม่วง อ่านต่อ
เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ พ.ค. ๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล ชป.ตชด.บเนสันทรายกรองงาม จำนวน ๑ ชป. นำโดย ร.ต.อ.ขวัญโย ทองอินทร์ หน.ตชด.บ้าน สันทรายกองงาม ร่วมกับ นาย ปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน พร้อม กพ. อส.อ.เชียงแสน และประชาชนบ้านสันทรายกองงาม ร่วมกันเข้าดำเนินการ อ่านต่อ
เมื่อ ๐๘๐๗๐๐ - ๐๘๑๖๐๐ พ.ค.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัด กพ. ๑ ชป. นำโดย ร.ต.อ.ประสงค์ ชัยวงค์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ ร่วมกับพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๒๘๑๒๒๐ ก.พ.๖๓ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประสงค์ ชัยวงค์ ทนท.รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ นำกำลังพลจำนวน ๑๑ นาย ปฏิบัติภารกิจ รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ
เมื่อ ๐๖๑๑๔๕ มิ.ย.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล สชด.เชียงแสน นำโดย ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน พร้อม กพ.๑ ชป อ่านต่อ
เมื่อ ๓๑๑๒๔๕ พ.ค. ๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล นำโดย ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน หน.ชฝต.ชด.แม่สาย พร้อม กพ. ได้ออกลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณถนนสายรองบ้านเกาะทราย จับกุม ผู้ต้อง ๒ คน อ่านต่อ
เมื่อ ๒๖๒๒๓๐ พ.ค.๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล นำโดย ร.ต.ท.ภิรมย์ นวลอนงค์ รอง หน.ชป.คร.ร้อย ตชด.๓๒๗นำ กพ. ๑ ชป. จับกุม ผู้ต้องหาจำนวน ๒ คน อ่านต่อ
เมื่อ ๒๔๑๖๐๐ พ.ค. ๖๓ ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกำลังพล นำโดย ร.ต.อ.สมชาย สร้อยแสง หน.ชป.คร.ร้อย ตชด.๓๒๗ นำกพ. ๑ ชป. จับกุมผู้ต้องหา ๑ อ่านต่อ
เมื่อ ๒๔๑๖๓๐ มค.๖๓ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ นำกำลังพล ทีมนักกีฬา ฟุตบอลช้างศึก ร้อย ตชด.๓๒๗ เดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอเชียงแสน สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ่านต่อ
เมื่อ ๒๕๐๙๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ปราการ แก้วปันมา จนท.กร. ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมพวก รวม ๒ นาย ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ"อำเภยิ้ม...เคลื่อนที่" ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.ป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๑๘๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗/หน.ชป.ตชด.แม่สาย นำกำลังพล จำนวน ๓ นาย เข้าร่วม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๐๘๓๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประสงค์ ชัยวงค์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ นำกำลังพล จำนวน ๘ นาย เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๑๘๐๐ ต.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน นำ กพ. ๑ ชป. ร่วมทางกับอำเภอเชียงแสน และ ทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงแสน ร่วม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๑๐๓๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิเชษฐ์ ลาพิงค์ หน.ชป.คร.ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดให้ กพ. ๑ ชป. ร่วมกับ อ.แม่จัน และหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อ่านต่อ
เมื่อ ๒๑๐๗๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อม ขรก.ตร.ร้อย ตชด.๓๒๗ จำนวน ๒๐ นาย ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณสามแยกต้นตุง อ.แม่ฟ้าหลวง ต.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ๑๘๐๙๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประสงค์ ทีฆาวงค์ ผบ.มว.กก.ตชด.๓๒ พร้อม กพ.จิตอาสาฯ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์อำเภอแม่จัน ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อ่านต่อ
เมื่อ ๑๗๐๘๓๐ ต.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ
เมื่อ ๑๓๑๙๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ พร้อมกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัย ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน ๑๑๐ ปี ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๑๓๑๐๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิเชษฐ์ ลาพิงค์ หน.ชป.คร.ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดให้ กพ. ๑ ชป. ร่วมกับ อ.แม่จัน และหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ณ วัดร่องก๊อ บ.ร่องก๊อ ม.๔ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จว.เชียงราย อ่านต่อ
   
เมื่อ ๒๓๐๗๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗/หน.ชป.ตชด.แม่สาย นำกำลังพล จำนวน ๔ นาย เข้าร่วม กิจกรรมตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๑๐๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗/หน.ชป.ตชด.แม่สาย เข้าร่วม เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๐๗๐๐ต.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน นำ กพ. ๑ ชป. ร่วมทางกับอำเภอเชียงแสน และ ทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงแสน ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
เมื่อ ๒๓๑๘๓๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประสงค์ ทีฆาวงค์ ผบ.มว.มชส. ร้อย ตชด.๓๒๗ นำกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วม พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน อ่านต่อ
เมื่อ ๑๘๑๐๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน นำ กพ. ๑ ชป. เข้าร่วมพิธีโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ฯ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเจดีย์หลวง ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๑๓๑๘๒๐ ต.ค. ๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ญาณวรุตม์ คำแก่น หน.สชด.เชียงแสน นำ กพ. ๑ ชป. ร่วม พิธีจุดเทียนชัย ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๑๓๐๙๐๐ ต.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จักรพงศ์ อินต๊ะนิน รอง ผบ.ร้อยฯ พร้อม ขรก.ตร ร้อย ตชด.๓๒๗ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน ๑๑๐ ปี จว.เชียงราย อ่านต่อ
เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการและโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๒ อ่านต่อ
เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๒ พ.ต.ท.ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๗ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ณ ร้อง ตชด.๓๒๗ อ่านต่อ

เปิดสอบตำรวจ  ประจำปี 2563 เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 6,400 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 153 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 30 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ