กอ.รมน.ภาค 4 สน./พตท.
สัมผัสเมืองท่องเที่ยวไทย
       
 
       
 
 
 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com