06.30 น. - ข้าราชการตำรวจทุกนาย และแม่บ้าน พร้อมกัน ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์
06.50 น. - ผกก.ตชด.32 เดินทางถึงบริเวณพิธี
07.00 น. - พราหม์ประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง
07.50 น. - สักการะศาลเจ้าแม่สุกัญญา
08.00 น. - เสร็จพิธี
   
08.30 น. - หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน, ผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณลานพระอนุสาวรีย์
09.00 น. - พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง ตามลำดับดังนี้
 
1.
ผกก.ตชด.32, รอง ผกก.ตชด.32, พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด
2.
ประธานแม่บ้านพร้อมคณะแม่บ้าน กก.ตชด.32
3.
หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน, แขกผู้มีเกียรติ ตามลำดับลงทะเบียน
10.00 น. - ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
  - เชิญประธานในพิธี จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
  - พะสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
  - ถวายจตุปัจจัยไทยทาน ถวายภัตตาหารปิ่นโต พระสงฆ์อนุโมทนา
  - ข้าราชการตำรวจดีเด่นในด้านต่าง ๆ เข้าประจำที่รอรับโล่เกียรติคุณ
  - รอง ผกก.ตชด.32 กล่าวรายงาน และเรียนเชิญประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร ฯ
  - กองเกียรติยศประจำที่
  - หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน วางพานพุ่มดอกไม้สด ตามลำดับ ดังนี้
 
1.
ผบก.ภ.จว.พะเยา
2.
ผบ.จทบ.พะเยา
3.
ผบก.ตชด.ภาค 3
4.
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา
5.
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
6.
ประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เสร็จแล้วประธานในพิธีกลับมานั่ง ประจำที่เดิม
 
ผกก.ตชด.32 กล่าวสดุดีพญางำเมือง
กองเกียรติยศ ถวายความเคารพพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง พลแตรเป่าแตรเคารพ 1 จบ ผู้ร่วมในพิธียืนทำความเคารพ
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา (ระหว่างกองเกียรติยศบอกถวายความเคารพ)
เสร็จพิธี
 
   
   
   
   
     
 
 
 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com