กอ.รมน.ภาค 4 สน./พตท.
สัมผัสเมืองท่องเที่ยวไทย
พ.ต.ท.หรั่ง อินถานะ
ร.ต.อ.ปราโมทย์ ณ น่าน
ร.ต.ต.สนิท เชยชัยภูมิ
ร.ต.ต.วิวัฒน์ ล้านแปง
       
 
 
       
พ.ต.ท.อุดม เป้งนวล
ร.ต.อ. สุทิน คำฟู
       
ร.ต.อ.สมชาย จันทรังษี
ร.ต.ต.สำรวย ไชยเจริญ.
ร.ต.ต.ดำรงค์ แก้วตา
ด.ต.อุดร รัตนะ.
       
ด.ต.สุพจน์ ไชยมะจักร์
ด.ต.สาธิต ดอกเกี๋ยง
ด.ต.วิรัช พญาพรหม
ด.ต.ไตรภพ ราชไชยา
       
   
     
การพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ของ กก.ตชด.32
 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com