กอ.รมน.ภาค 4 สน./พตท.
สัมผัสเมืองท่องเที่ยวไทย
พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ
ร.ต.อ.สมชาย ลือศักดิ์
ร.ต.ท.อัฐพล ยอดชัย
ร.ต.ท.ประสงค์ ชียวงศ์
       
ร.ต.ต.ทวี ซาวคำเขตต์
       
         
 
 
 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com