You are using an older browser. Most features of this Web Gallery are not available.

 

ร้อย ตชด.327 อ.แม่จัน จเชียงราย

  

Click thumbnail to select album:

 

14 ต.ค.51 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.รินณวัฒน์  ภูวัฒนติกานต์ ผบ.ร้อย(สบ 2)ร้อย ตชด.327 มว..มชส.ร้อย ตชด.327  ดำเนินการมอบหมู่บ้านโครงการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน บ้านด้าย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย โดยมอบหมายให้ ร.ต.อ.นิรันดร์ ไชยรัตน์ รอง ผบ.ร้อย (สบ1)ร้อย ตชด. 327  เป็นผู้มอบหมู่บ้านโครงการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน และมอบของที่ระลึกเนื่องในงานส่งมอบหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและหมุ่บ้านชุมชนเข้มแข็ง บ.ด้าย หมู่ 3 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ให้กับผู้นำชุมชนชน และมอบทุนมอบกองทุนเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ในการดำเนินการ จัดระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนการดำเนินการหมุ่บ้านชุมชนเข้มให้กับ   นายสมบูรณ์  ราชคม     นายกองค์บริหารงานส่วนตำบลศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  โดยมีส่วนราชการท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอเชียงแสน ,คณะครู ,ตำรวจ สภ.เชียงแสน เป็นสักขีพยาน