3 ม.ค.56 สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.32 จำกัด จัดวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ เนื่องด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน ประธานคณะกรรมการ สอ.ตชด.32 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.2555 เป็นต้นไป ทำให้ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง และที่ประชุมได้เลือก พ.ต.อ.ธนพล โอบอ้อม ผกก.ตชด.32 เป็นประธานกรรมการ สอ.ตชด.32 ณ อาคารอเนกประสงค์ กก.ตชด.32

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สอ.ตชด.32 ได้จัดทำ โครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ สำหรับสมาชิกจาก โครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ โดยสำนักการสอบสวน และนิติการ (สน.สก.)กรมการปกครอง เพื่อให้สมาชิกที่ต้องการซื้ออาวุธปืน ได้มีอาวุธปืนสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกที่ต้องการซื้ออาวุธปืน สามารถสั่งจองอาวุธปืนกับทางสหกรณ์ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มใบสั่งจองพร้อมเอกสาร ส่งให้สหกรณ์เป็นผู้รวบรวม ส่งให้ผู้จัดหา (อ่านรายละเอียด)
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำกัด
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster :
berm32@hotmail.com