26 ม.ค.51 วันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญางำเมือง กก.ตชด.32 -- มกราคม 2008 (53 รูปภาพ)