ประดิษฐานพระนาคปก ๒๒ ส.ค.๕๐ (25 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่