บ้านดอยล้าน
เทคนิคดุสิต
สังวาลย์วิท 8
บำรุงที่ 112
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4
อาชีวศึกษา ชร.-พย.
สมถวิลจินตมัย
ชนัตถ์ปิยอุย
เบ็ดตี้ดูเมน
เฉลิมฉลอง 100 ป
พีระยานุเคราะห์ 3
ทอท.ฯ
ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม
ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กอ.รมน.ภาค 4 สน./พตท.
สัมผัสเมืองท่องเที่ยวไทย
 
xanga stats
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2555
รายงานงบทดลอง ปี 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
รายงานงบทดลอง ปี 2562
เมษายน
 
6 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.จรูญ สุอาราม สาวัตร กก.ตชด.32 (กง.) เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียน สถานศึกษา และประชาชนตามแนวชายแดน ประจำปี 2562 ในวันที 6,7,8 ณ ร.ร.บ้านไร่อ้อย, ร.ร.บ้านดงอินตา และ ร.ร.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
1 ก.พ.62 เวลา 09.15 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติงานประจำเดือน งานป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่น มอบรางวัลปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก และ ร.ร.ตชด.อาชีวศึกษา พย.-ชร. ณ ห้องประชุม กก.ตชด.32
17 ม.ค.62 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 ได้นำกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ และหนังสือเรียนเชิญงานวันค่าย ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, นายภาสวร ตรงจิตซื่อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณพท ผบก.ภ.จว.พะเยา, พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และ นายพลวัฒน์ อมรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
11 ม.ค.62 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจพื้นที่/ประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม ร.ร.ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา บ.กิ่วกาญจน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จว.เชียงราย และได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน

แก้ไข ประกาศลำดับอาวุโสระดับ รอง สว.ถึง ผกก. วาระประจำปี 2559
เรื่อง คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเเละจรรยาบรรณของตำรวจ
สาระความรู้เรื่องชลประทาน
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
สังคมศึกษา
สาระน่ารู้ (ดาวโหลด)
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจและหน่วยงานประจำปี 2558
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ถึงผกก. เพื่อคัดเลือกและเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น วาระประจำปี 2558
ระดับ รอง ผกก.
ระดับ รองสว.
ระดับ สว.
สรุปประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบงานตำรวจ 10 ก.พ.58
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
Downloads กฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.- คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล ปี 54
รายงานการรับทราบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553 และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (แนบท้าย กฎ ก.ตร.)
รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ตร. พ.ศ. ๒๕๔๗
แบบฟอร์มรักษาพยาบาล แบบ 7127
แบบฟอร์มรักษาพยาบาล แบบ 7128