บ้านดอยล้าน
เทคนิคดุสิต
สังวาลย์วิท 8
บำรุงที่ 112
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4
อาชีวศึกษา ชร.-พย.
สมถวิลจินตมัย
ชนัตถ์ปิยอุย
เบ็ดตี้ดูเมน
เฉลิมฉลอง 100 ป
พีระยานุเคราะห์ 3
ทอท.ฯ
ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม
ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กอ.รมน.ภาค 4 สน./พตท.
สัมผัสเมืองท่องเที่ยวไทย
 
xanga stats
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2555
24 ก.พ.60 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 และ พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดพะเยา ณ ร.ร.ฝายกวางวิทยาคม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
14 ก.พ.60 เวลา 15.45 น. พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต ผบช.ตชด. นำข้าราชการตำรวจ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ร.ร.ตชด.เทคนิคดุสิต บ.ห้วยส้าน หมู่ที่ 1ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ปัจจุบันเปิดสอน ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึง ป.6 มีนักเรียนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ และอาข่า 64 คน ครู ตชด. 7 นาย ผดด. 2 คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 8 คน
10 ก.พ.2560 เวลา 0830 น. ผกก.ตชด.32 ทอบหมายให้ พ.ต.ท.นพรัตน์ ขัดเงางาม สว.กก.ตชด.32(ผงป.) นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้บังคับกองพล อสจ.พะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
9 ก.พ.60 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม ผบ.ร้อย ตชด.324 ร่วมกับ พ.ต.อ.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 ,พ.ต.ท.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ รอง ผกก.ตชด.32 ,พ.อ.วิชิตชัย วงศ์สังข์ รอง ผบ.มทบ. 38, นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง ผวจ.น่าน, พ.ต.อ.พีระ เต็มแย้ม รอง ผบก.ภ.จ.น่าน, นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอแม่จริม ได้ให้การต้อนรับ คณะ สรอ. พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์, พ.อ.วรรณชัย เยี่ยมสวัสดิ์ กรมราชองค์รักษ์ พร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ มาตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 3 บ้านสว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน จนถึงเวลา 15.51 น. จึงได้เดินทางกลับ เหตุการณ์ปกติ
9 ก.พ.60 เวลา 11.30 น. ได้มีคณะ สรอ.ประกอบไปด้วย พล อ.คณิต เพิ่มทรัพย์ รองราชสมุหราชองครักษ์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอร์ปเตอร์มาตรวจพื้นเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ โดยมี นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภออำเภอบ่อเหลือ ,พ.ต.อ.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ รองผบก.ตชด.ภาค 3, พ.ต.ท.รินวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ รอง ผกก.ตชด.32, พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด. 325 และ ด.ต.สราวุธ สร้อยจิตร ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.100 ปีฯ ให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่ จนถึงเวลา 12.00 น. ได้เดินทางกลับ เหตุการปกติ
๐๘๐๙๐๐ ก.พ. ๖๐ พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๔ สั่งการให้ ร.ต.ท. อดุลย์ ใชยา หน.ชปส./ชป.คร.ร้อย ตชด.๓๒๔ เป็น หน.ชุด นำกำลัง ๑ ชป.รวมกับ จนท.ปกครองอำเภอเวียงสา, จนท.ตร. สภ.เวียงสา,จนท.ทหาร กกล.รส.มทบ.38 ออก ลว.พิสูจน์ทราบพื้นที่ลักลอบปลูกพืชเสพติด (ไร่ฝิ่น)บริเวณ ดอยภูเค็ง พื้นที่ บ.ห้วยหยวก ม.๖ ต.แม่ขนิง อ.เวียงสา จ.น่าน ผลการปฏิบัติสามารถตรวจพบไร่ฝิ่น จำนวน ๒ แปลง และได้ทำการตัดทำลายไร่ฝิ่นที่พบ
๐๖๑๑๐๐ ก.พ.๖๐พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เกียรติกฤษณะ ธิเสนา รอง ผบ. ร้อย ตชด.๓๒๕ พร้อมกำลังพลรวม ๑๓ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ม.พัน ๑๐, จนท.ตร.สภ.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน และจนท ศป.ปส.อ.ท่าวังผา ได้ร่วมกันออกสำรวจตรวจพิสูจน์ทราบและตัดทำลายไร่ฝิ่น โดยออกตรวจสอบพื้นที่ดอยขาด รหัสอ้างอิง ๖๐DRK๑๐๐๕ พิกัด PB ๗๕๐๑๓๕ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านดอยติ้ว หมู่ที่ ๗ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๑ กม. พบต้นฝิ่นปลูกกระจายปะปนตามสวนผักกาด จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ตรวจสอบแล้วไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงร่วมกันตัดฟันทำลายและตรวจยึดต้นฝิ่น น้ำหนักประมาณ ๓๐๐ กรัม ไว้เป็นของกลางบางส่วน โดยกล่าวหาว่า "ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชฝิ่น)ด้วยการปลูกโดยผิดกฎหมาย" นำส่ง พงส.สภ.ตาลชุม ตาม ปจว.ข้อ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ลง ๖ ก.พ.๖๐ คดีอาญาที่ ๑๐/๒๕๖๐ ยึดทรัพย์ที่ ๖/๒๕๖๐ มี ร.ต.อ.ทัยวัช ทะนิต๊ะ พงส.สภ.ตาลชุม รับแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
6 ก.พ. 60 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ. รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 เดินทางตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ เดโชชัย 5 ณ รร.ตชด.เทคนิคดุสิต ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จว.เชียงราย ได้ให้คำแน่ะนำในการแก้ไขในจุดต่างๆ ตรวจดูความเรียบร้อยในภาพรวม และได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน, ตำรวจชุดช่าง และชาวบ้านที่มาร่วมกันพัฒนา
23 ม.ค.60 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ รอง ผบก.ตชด.ภาค 3, พ.ต.อ.รังสิมัน สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32, พ.ต.ท.นพรัตน์ ขัดเงางาม สว.กก.ตชด.32(ผงป.), พ.ต.ท.กฤษณฤทธิ์ บุญเรือง ผบ.ร้อย ตชด.32 และ ร.ต.ท.ครรชิต พูนวิเชียร ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.เทคนิคดุสิต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
คณะตรวจพื้นที่เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.อ.คนิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุทราชองครักษ์ เป็นหัวหน้าคณะตรวจพื้นที่เสด็จฯ ณ ร.ร.ตชด.เทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้านลีซอ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
18 ม.ค.2560 เวลา 08.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.จรูญ สุอาราม สว.กก.ตชด.32(กง.) นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
17 ม.ค.60 เวลา 08.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ ร.ต.อ.อุดม อินต๊ะซาว รอง สว.กก.ตชด.32 นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
8 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ ผบ. ร้อย ตชด.327 มอบหมายให้ ร.ต.อ.อัฐพล ยอดชัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.327 พร้อมพวกรวม 12 นาย เข้าร่วมมอบสิ่งของให้กับราษฎร บ้านแสนสุข ม.9 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จันเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้ประสานกับคุณศิริพร จงศิริ ผอ.ใหญ่ รายการคืนคุณแผ่นดิน ของสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 และได้ให้สัมภาษณ์รายการ เนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานเพื่อของ ตชด.ที่ทำงานเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดิน (รายการ"คืนคุณแผ่นดิน"ออกอากาศทาง ททบ.5 หลังเคารพธงชาติ เวลา 18.00 น. วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 60 นี้
3 ม.ค.60 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32 รวมพล มว.ถปภ.ตชด. เพื่อรับอาวุธปืน และยุทโธปกรณ์ ในการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณ บดินทรเทพยรางกูล จะเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ ระหว่าง 6-9 ม.ค.60
28 ธ.ค.59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา ร.ร.ตชด. ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬากีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และปีนี้ได้เชิญนักเรียนจากโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก67) สปป.ลาวเข้าร่วมการแข่งขัน และ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จากตัวแทนของ ร.ร.ตชด.ทั่วประเทศรวมถึงชมรมศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. เพื่อให้ผู้เข้ามาร่วมงานได้ชื่นชม ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อตำรวจตระเวนชายแดนตลอดมา การจัดการแข่งขันกีฬา ร.ร.ตชด. ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับสำนักงานกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้น ให้นักเรียน ร.ร.ตชด.ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้มีความสุขกับประสบการณ์ที่ดี ได้มาเรียนรู้มาตรฐานการกีฬา จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในปีนี้เป็นปีที่ ร.ร.ตชด.ได้จัดตั้งครบ 60 ปี
18 ธ.ค.59 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม ผบ.ร้อย ตชด.324 ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.สมชาย รัตนนนท์ไชย มว.ตชด.3241 พร้อมพวกรวม 3 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมที่ พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32 ได้เดินทางมามอบเสื้อผ้าและเครื่องกันหนาว ให้กับ นักเรียนและผู้ปกครอง ร.ร.ตชด.พีระยานุเคระห์ฯ 3 บ.สว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน ประมาณ 80 คน จนถึงเวลา 09.00 น.เสร็จสิ้นภารกิจได้เดินทางกลับ
17 ธ.ค. 59 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.อุดม เป็งนวล ผบ.ร้อย ตชด.323 มอบหมายให้ ด.ต.ภูดิส ต๊ะนิลและ ด.ต.ชูชาติ ผูกจิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดไม้ ของกลาง ไม้มะค่าโมงแปรรูป จำนวน 16 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 3.60 ลบ.ม. และ ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 6 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.03 ลบ.ม.สถานที่เกิดเหตุ – บริเวรเขตป่าสงวนแห่งชาตป่าแม่สอง ท้องที่ บ้านแม่แรม ม.12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ นำของกลางส่ง ร.ต.ท.เฉลิมพล แก้วเนตร พงส.สภ.สอง อ.สอง จ.แพร่
17 ธ.ค.59 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท. วิชัย จำปาทุม ผบ.ร้อย ตชด.324 ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.เจน ขุนราม รองผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.324 พร้อมพวก 4 นาย ให้การบริการ และ รปภ. คณะ นายแพทย์กฤติพงษ์ โรจนภาต หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.รพ.เวียงสา ที่ได้เดินทางมาให้บริการการตรวจ รักษาพยาบาลให้กับราษฎรบ้านห้วยหยวก ม.6 ต.แม่ขะนิงฯ อ.เวียงสา จว.น่าน มีราษฎร เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล จำนวน 96 คน
9 ธ.ค.59 พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 และ พ.ต.ท.กฤษดา ใจแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.326 พร้อมกำลังพล 1 ชป. ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปทส.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.ภ.5, ได้ร่วมกันนำกำลังกว่า 100 นาย เข้าทำการยึดทรัพย์ ซึ่งเป็นบ้านไม้ขนาดใหญ่ 2 หลัง และบ้านไม้ที่ทำการปลูกไม้เพื่ออำพราง พร้อมไม้สักท่อนจำนวนมาก รวมมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ของนายโทน ดอกคำ บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
8ธ.ค.59 เวลา 13.30 น. จังหวัดน่านประชุมเตรียมการ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 119 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 โดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1/ศึกษาธิการจังหวัดน่านและพ.ต.ท.กฤษณฤทธิ์ บุญเรือง ผบ.ร้อย ตชด.322 ผู้แทนในนามผอ.ศปก.ลส.ชบ.32 ผู้แทนผบ.ร้อย ตชด.324,325 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 60 คน จนถึงเวลา 15.30 น.เลิกประชุม
8 ธ.ค.59 เวลา 15.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชัชวาล เพชรแสนงาม สว.กก.ตชด.32(ธกวส.) นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีการทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬา ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธานในพิธี
7 ธ.ค.59 เวลา 14.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อุดม เป็งนวล ผบ.ร้อย ตชด.323,ร.ต.อ.สุทธิชัย เชื้อเจ็ดตน รอง ผบ.ร้อย ตชด.322 นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี ปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ริมกว๊านพะเยา ระยะทาง 26 กิโลเมตร โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
5 ธ.ค.59 เวลา 0700 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ณัชชา วงค์สุภา รอง สว.กก.ตชด.32(กง.) นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งและปล่อยปลา เนื่องในวัน เฉลิมชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดจ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
4 ธ.ค.59 เวลา 07.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อัญชลี ณีวัง สว.กก.ตชด.32(กบ.),พ.ต.ท.จรูญ สุอาราม สว.กก.ตชด.32(กง.), พ.ต.ท.กฤษดา ใจแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.326 นำข้าราชการ กก.ตชด.32 และแม่บ้าน ร่วมกับข้าราชการพลเรือน, ตำรวจ, ทหาร, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมพ่อค้า และประชาชน ในพื้นที่ อ.เชียงของ จว.เชียงราย ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 800 คน ร่วมพิธี อุปสมบทหมู่ ปฎิบัติธรรมภาวนา ห้วงวันที่ 3-14 ธ.ค.2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จำนวน 244 รูป ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จว.เชียงราย มีข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมอุปสมบท จำนวน 21 นาย โดยมี พล.ต.ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน ในพิธี
4 ธ.ค. เวลา 09.00 น. ร้อย ตชด.326 โดย พ.ต.ท.กฤษดา ใจแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.326 พร้อม ขรก.ตร.ร้อย ตชด.326 ร่วมพิธี อุปสมบทหมู่ ปฎิบัติธรรมภาวนา ห้วงวันที่ 3-14 ธ.ค.59 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จำนวน 244 รูป ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมี พล.ต.ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน และ มี ขรก.ตร.ร้อย ตชด.326 ร่วมอุปสมบท จำนวน 9 นาย มีข้าราชการพลเรือน, ตำรวจ, ทหาร, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมพ่อค้า และประชาชน ในพื้นที่ อ.เชียงของ จว.เชียงราย ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 800 คน
3 ธ.ค.59 เวลา 17.30 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.กฤษณฤทธิ์ บุญเรือง ผบ.ร้อย ตชด.322 นำข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.322 รวม 5 นาย ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธี ถวายอาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าอาคารแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
2 ธ.ค.59 เวลา 15.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ทองสุข วงศ์ขัติ นายตำรวจนิเทศ กก.ตชด.32 นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันทำบุญปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
1 ธ.ค..59 เวลา15.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ ร.ต.อ.คมกฤษ โคตรโสภา รอง ผบ.ร้อย ตชด.323 นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพและทำบุญปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
30 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 มอบหมาย พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32 นำข้าราชการตำรวจร่วมพิธี เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "กว๊านพะเยา ลุ่มน้ำอิง ปลอดผักตบชวา ปวงประชาร่วมถวายเพื่อพ่อของแผ่นดิน ณ ชายกว๊านบริเวณหลังโรงปุ๋ยอินทรีย์ อบจ.พะเยา ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จว.พะเยา โดย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนชุมชนรอบกว๊านของจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดกว่า 1,000 คน
29 พ.ย. 59 เวลา 19.15 น. พ.ต.ท.อุดม เป็งนวล ผบ.ร้อย ตชด.323 มอบหมายให้ ร.ต.อ.คมกฤษ โคตรโสภา รอง ผบ.ร้อย ตชด.323 พร้อม กพ. 1 ชป.ร่วมกับ จนท.สภ.แม่กา ประจำด่านตรวจยานพาหนะแม่ต๋ำ จับกุม/ตรวจยึดการกระทำผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด ผู้ต้องหา 1 คน ของกลาง ยาบ้าชนิดสีส้มแดงประทับตรา WY จำนวนประมาณ 20,000 เม็ด, กระเป๋าเดินทาง จำนวน 1 ใบ, ตั๋วโดยสารบริษัทสมบัติทัวร์ จำนวน 1 ฉบับ และโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” สถานที่เกิดเหตุ ด่านตรวจยานพาหนะแม่ต๋ำ ถนนพหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จว.พะเยา นำผู้ต้องหา/ของกลางส่ง ร.ต.อ.สันติ กาบแก้ว พงส.สภ.แม่กา อ.เมือง จว.พะเยา ดำเนินคดีตามกฎหมาย ปจว.ข้อ 1 เวลา 00.20 น. ลง 30 พ.ย.59 คดีอาญาที่ 194/59 คดียึดทรัพย์ที่ 104/59
27 พ.ย. 59 เวลา 10.20 น. ร้อย ตชด.326 โดย ร.ต.อ.วีรพงษ์ ทะลือ รอง ผบ.ร้อย ตชด.326 พร้อม กพ. ชป.คร. จำนวน 1 ชป. ร่วมกับ ชป.ข.ตชด. ภาค 3 ทำการตรวจยึด ยาบ้า จำนวน 119 มัด ประมาณ 238,000 เม็ด สถานที่เกิดเหตุ บริเวณป่ากล้วยท้ายหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมอก หมู่ที่ 2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จว.พะเยา พิกัด 47 Q PB 3496760094 โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย นำของกลาง ส่ง พงส. สภ.เชียงคำ จว.พะเยา
24 พ.ย.59 เวลา 10.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ร.ต.อ.หญิงธัญทิวา สวยสม พร้อมพวกรวม 4 นาย เดินทางไปประชุมภาคีเครือข่ายสุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ้ก ณ โรงพยาบาลเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน ร้อย ตชด.326 และครูพยาบาล ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ้ก พนักงานสุขศาลาฯ และมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น นพ.กิตติพัฒน์ ราชโลช เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
23 พ.ย.59 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด "พญางำเมืองคัพ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมี พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 เป็นผู้กล่าวรายงานจัดการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอล พญางำเมืองสเตเดี้ยม กก.ตชด.32
22 พ.ย.59 เวลา 15.45 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ ก่อนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอเนกประสงค์ กก.ตชด.32 จำนวนรถบัส 18 คัน ประชาชน 750 คน
22 พ.ย.59 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ชมรมจักรยานพะเยาและข้าราชการท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
17 พ.ย.59 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมศักดิ์ ปะทิ จนท.พยาบาลฯพร้อมพวก รวม 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จว.น่าน เพื่อประชาชนในถิ่นธุรกันดารออกให้บริการประชาชน บ.หนองปลา หมู่ 10 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยมี นายพิพัฒน์ เพร็ชพิพัฒน์ ปลัดอาวุโส อ.เชียงกลางเป็นประธานในพิธี และนายชูชีพ ปัญญานะ สาธารณสุข อ.เชียงกลาง ประธานอำนวยการ , นพ.อุกฤษณ์ ส่งไพบูลย์ แพทย์ปฏิบัติการ รพ.เชียงกลาง , จนท.พยาบาล , สมาชิก พอ.สว. จนท.อส.อ.เชียงกลาง รวม จำนวน 42 คน , มีประชาชนมาขอรับบริการดังนี้ 1.ตรวจรักษาโรคทั่วไป 52 คน 2.ตรวจรักษาทางทันตกรรม 19 คน 3.รับบริการตัดผม 26 คน จนถึงเวลา 12.30น. จึงเสร็จสิ้นภารกิจ
17 พ.ย.59 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม ผบ.ร้อย ตชด.324 จัดกำลังพล รวม 4 นาย ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โรงพยาบาลสันติสุข อ.สันติสุข จ.น่าน นำโดย พญ.เนตรสกาว ดำนุ้ย นายแพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลสันติสุข และเจ้าหน้าที่ รพ.สันติสุข รวม 25 คน ออกปฏิบัติงาน พอ.สว. บ้านปางช้าง ม.12 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน มีราษฎรเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 43 ราย ทัณตกรรม 3 ราย ตัดผม 20 ราย
14 พ.ย.59 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 และ พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32(1) นำข้าราชการตำรวจและแม่บ้าน กก.ตชด.32 ร่วมกับคณะศรัทธา วัดบ้านร่องห้า ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ วัดร่องห้า ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จว.พะเยา โดยมี พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 เป็นประธานในพิธี
14 พ.ย.59 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 นำข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
12 พ.ย.59 เวลา 18.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ทองสุข วงศ์ขัติ นายตำรวจนิเทศ กก. ตชด.32 นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพฯ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
11 พ.ย.59 เวลา 19.30 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อัญชลี ณีวัง สว.กก.ตชด.32(กบ.) นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ประชาชนในตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เป็นเจ้าภาพฯ โดยมี นายแก้ว ทำดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
9 พ.ย.59 เวลา 16.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ ร.ต.อ.คมกฤษ โคตรโสภา รอง ผบ.ร้อย ตชด.323 นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ อส.จ.พะเยา ร่วมพิธีปล่อยแถวบูรณาการ กวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2559 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมืองพะเยา จว.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
8 พ.ย.59 เวลา 1800 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.จรูญ สุอาราม สว.กก.ตชด.32(กง.) นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา หน่วยงานอิสระจังหวัดพะเยา นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพฯ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
4 พ.ย.59 เวลา 18.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32(1) นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา หน่วยงาน กก.ตชด.32 ค่ายพญางำเมือง พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32(1) เป็นเจ้าภาพฯ โดยมี นายปานทอง สาระคูพันธิ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
4 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32, พ.ต.ท.กฤษณฤทธิ์ ผบ.ร้อย ตชด.322 และ พ.ต.ท. ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ ผบ.ร้อย ตชด.327 ได้เดินทางมาต้อนรับ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังเชียงราย ประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสา พอ.สว. กิจกรรม "ห่วงใย ใส่ใจ อนาคต" ร่วมกับ ดร.สุนีย์ ศรชัยชนะสุข กก.บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี โดย ประธานเดินทางมาถึงเวลา 10.00 น. 10.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน รับมอบสิ่งของที่ระลึก ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และเยี่ยมชม กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่อาสา ที่บริการให้กับประชาชน ซึ่งได้ให้บริการ ตรวจคัดกรองไข้เลือดออก ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ และตรวจรักษาโรคทั่วไป จนถึงเวลา 12.00 น. ประธานเดินทางกลับ 13.00 น. ร.ต.ท.มงคล ปัญญา รับมอบอุปกรณ์กีฬา เวชภัชภัณฑ์ยาจากดาราช่อง 7 สี และร่วมกิจกรรมทาสี จัดห้องพยาบาล และกิจกรรมสร้างฝาย
3 พ.ย.59 เวลา 15.45 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 ให้การต้อนรับ นายวรวิทย์ บุรณศิริ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา ( นายก อบจ.พะเยา ) ซึ่งนำลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ ก่อนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอเนกประสงค์ กก.ตชด.32
1 พ.ย. 59 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.อุดม เป็งนวล ผบ.ร้อย ตชด.323 มอบหมายให้ ด.ต.อนุศักดิ์ ปวงคำ
และ ด.ต.คมสัน ทิพย์ประเสริฐ ร่วมกับ จนท.สภ.แม่กา ประจำด่านตรวจยานพาหนะแม่ต๋ำ จับกุม/ตรวจยึดการกระทำผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด ผู้ต้องหา 1 ราย ของกลาง ยาบ้าชนิดสีส้มแดงประทับตรา WYจำนวนประมาณ 30 เม็ด, น้ำปัสสาวะตัวอย่างของผู้ต้องหา บรรจุขวดพลาสติก จำนวน 1ขวด และหนังสือผลการตรวจหาสารเสพติด เมทแอมเฟตามีนของนายแพทย์ รพ.พะเยาจำนวน 1 ฉบับ
1 พ.ย.59 เวลา 18.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.จรูญ สุอาราม สว.กก.ตชด.32(กง.) นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพฯ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผูว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
1 พ.ย. 59 ร.ต.อ.วีระศักดิ์ ยาวิละ ผบ.มว.3253 ฐานปฏิบัติการบ้านฮวกฯมอบหมายให้ ร.ต.ท.เฉลิม เปียงใจ พร้อมพวกรวม 2 นายบูรณาการร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาตินันทบุรี,จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า นน.29(วังว้า),จนท.ทหารและคณะกรรมการหมู่บ้านดอยติ้ว หมู่ 7 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ออก ลว.สำรวจพื้นที่รอยต่อเขตอุทยานฯ/พื้นที่ทำกินของราษฎรเพื่อป้องกันการบุกรุกแผ้วถางลุกล้ำเขตอุทยาน ผลการสำรวจไม่พบการบุกรุกแต่อย่างใด
1 พ.ย.59 เวลา 11.00น. พ.ต.ท.กฤษณฤทธิ์ บุญเรือง ผบ.ร้อย ตชด.322 ตรวจเยี่ยมในการเตรียมจัดกิจกรรมโครงการ"ห่วงใย ใส่ใจ อนาคต"ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้านและอบต.วาวี ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 4 พ.ย.59 ณ ศกร.ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) โดย ร.ต.ท.มงคล ปัญญา ครูใหญ่ฯ เป็นผู้นำสำรวจพื้นที่และชี้แจงขั้นตนการปฏิบัติ ซึ่งทาง อบต.วาวี นำโดย จ.ส.ท.สุพจน์ เวียงคำ ปลัด อบต.วาวี เป็น หน.ในการเตรียมการจัดสถานที่ต่างๆ และได้สำรวจพื้นที่สนาม ฮ. และเยี่ยมชม โครงการตามพระราชดำริฯ ของ ศกร.ตชด.ฯ จนถึงเวลา 13.00 น.
28 ต.ค.59 เวลา 07.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชัชวาลย์ เพชรแสนงาม สว.กก.ตชด.32(ธกวส.) นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี ทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวัน ปัณรสมวาร ครบ 15 วัน บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
27 ต.ค.59 เวลา 17.00 น.ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ทองสุข วงค์ขัติ นายตำรวจนิเทศ กก.ตชด.32 นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี ปัณรสมวาร ครบ 15 วัน บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
25 ต.ค.59 เวลา 18.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อุดม เป็งนวล ผบ.ร้อย ตชด.ตชด.323 นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา โดยมี นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
25 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง นัชชา วงศ์สุภา รอง สว.กก.ตชด.32(กง.) นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.พะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม และประชาชน ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตา บวชป่าฯ ถวายผ้าป่า ณ ป่าบ่อสิบสอง ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จว.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
23 ต.ค.59 เวลา 07.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประกาย หลัาธิ รอง สว.กก.ตชด.32(ขว.) นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หน้าศาลากลาง จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
21 ต.ค.59 เวลา 08.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อุดม เป็งนวล ผบ.ร้อย ตชด.323 ทำหน้าที่ ผบ.ร้อยควบคุมฝูงชน นำ ชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น ลส.ชบ. นิสิต นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานข่วงวัฒนธรรม พะเยาโดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
21 ต.ค.59 เวลา 07.00 น. พ.ต.ท.ทองสุก วงศ์ขัติ นายตำรวจนิเทศน์ ร้อย ตชด.322 นำข้าราชการตำรวจร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวพะเยาอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
20 ต.ค.59 เวลา 18.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ทองสุข วงค์ขัติ นายตำรวจนิเทศ กก. ตชด.32 นำข้าราชการ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วิหารหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา โดยมี นายสุขุม พรหมแสน รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
14 ต.ค.59 เวลา 17.00 น. ชป.ตชด.ห้วยโก๋น โดย ร.ต.ต.สมาน จิตอารีย์ ร่วมกับจนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ,จนท.ทพ.3207,จนท.ตม.และจนท.ฝ่ายปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันจับกุมท้าวแหลง อินตะกุน อายุ 44 ปีราษฎรบ้านหัวนา เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุลี สปป.ลาว พร้อมของกลางยาเสพติดประเภท 1(ยาบ้า)รวมจำนวน 1,202 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในเครื่องมือช่าง(ด้ามฆ้อน) โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และธนบัตรไทย จำนวน 3,470 บาท เหตุเกิดบริเวนจุดตรวจยาเสพติดถาวรเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน นำของกลางส่ง พงส.สภ.เฉลิมพระเกียรติฯดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
14 ต.ค.59 เวลา 09.30 น. นายพิบูลย์ อรรกิจโกศล ผวจ.เพชรบูร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ ครั้งที่ 25 ณ รร.โฆษิตฮิลล์ จว.เพชรบูรณ์ ระหว่าง 14-16 ต.ค.59 โดยมี พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา ผอ.ศปก.ลส.ชบ.กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 455 คน ในส่วนของ ศปก.ลส.ชบ.32 มี พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32 ,พ.ต.ท.กฤษฤทธิ์ บุญเรือง ผบ.ร้อย.ตชด.322 วปง.ลส.ชบ.ในเขต 32 ร่วมพิธีเปิดประชุม
14 ต.ค.59 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.อปท. ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
13 ต.ค.59 เวลา 08.20 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันตำรวจ และอ่านสารจาก ผบ.ตร. พร้อมนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณตำรวจดีเด่น ในสังกัด กก.ตชด.32 จำนวน 9 นาย, เวลา 09.30 น. ทำพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับตำรวรวจผู้เสียชีวิต และพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 58 นายณ อาคารอเนกประสงค์
12 ต.ค.59 เวลา 18.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2559) เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน ภาค 5 "กว๊านพะเยาเกมส์" 12-21 ตุลาคม 2559โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา
6 ต.ค. 59 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษดา ใจแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.326 มอบหมายให้ ร.ต.อ.วิศิษฏ์ คำยา รอง ผบ.ร้อย ตชด.326 พร้อม กพ. ชป.คร. จำนวน 1 ชป. ร่วมกับ หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชร.27 (เวียงแก่น), หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้), กกล.รส.เชียงราย ,บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 3, สภ.ขุนตาล และฝ่ายปกครอง อ.ขุนตาล จว.เชียงราย ทำการปิดล้อม/ตรวจค้น บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 11 บ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จว.เชียงราย ผลการปิดล้อม/ตรวจค้น นายสายัณ มะโนวรรณ อายุ 45 ปี เจ้าของบ้าน พร้อมของกลาง ตามรายการดังนี้
1. ไม้แปรรูป จำนวน 22 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.50 ลบ.ม.
2. ไม้ท่อนผ่าซีก จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลบ.ม.
3. อุปกรณ์การแปรรูปไม้เครื่องยนต์ต้นกำลัง จำนวน 1 เครื่อง
4. แท่นเลื่อยวงเดือน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส. สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
5 ต.ค. 59. ผกก.ตชด.32 ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ทองสุก. วงศ์ขัติ นายตำรวจนิเทศ ร้อย ตชด. 322 เดินทางร่วมต้อนรับคณะ จนท.บริษัทปูนซีเมนนครหลวง และ จนท.สสจ.เชียงราย ในการตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2560. ในวันที่ 4 พ.ย.59 ณ ศกร.ตชด.บ้านห้วยน้ำกืน
3 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.วีระศักดิ์ ยาวิละ ผบ.มว.ตชด.3253 ฐาน ปบ.การบ้านฮวก ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.เฉลิม เปียงใจ พร้อมพวก 2นาย ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาตินันบุรี,จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า,จนท.ฝ่ายปกครอง ตรวจยึดไม้แปรรูป จำนวน 74 แผ่นเหลี่ยม บริเวนส่วนลิ้นจี่ท้ายหมู่บ้านน้ำกิ หมู่ 5 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน นำของกลางส่ง พงส.สภ.ท่าวังผา ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
2 ต.ค.59 เวลา 1130 น. ชป.จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น โดย ด.ต.รังสรรค์ ล้วนปวน ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ,จนท.ทหารพราน 3207,จนท.ตรวจคนเข้าเมือง,จนท.ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันจับกุมตัวท้าวสีทน ไชวงคำ อายุ 28 ปี ราษฎรแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 390 เม็ด สถานที่จับกุมจุดตรวจยาเสพติดถาวรเฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน นำของพร้อมผู้ต้องหาส่ง พงส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
26 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 และ พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32 ร่วมพิธีสวนสนามอำลาตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และอำลาชีวิตรับราชการของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ กก.ตชด.32
22 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญทิวา สวยสม ผบ.มว.พท.กก.ตชด.32 พร้อมพวกรวม 4 นาย ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน ของพนักงานสุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย. 59 โดยมี ร.ต.ท.ชัชวาล รักแม่ ครูใหญ่ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก, ร.ต.ท.ศฤงคาร ถาวงค์ ครูพยาบาล และน.ส.รวิวรรณ ปานกลาง เจ้าหน้าที่สุขศาลาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ และให้การต้อนรับ สรุปผลผู้รับบริการ ในห้วงวันที่ 25 ส.ค.- 21 ก.ย. 59 มีคนไข้มารับการบริการตรวจรักษา จำนวน 68 ราย เป็นนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ได้แนะนำให้ความรู้ แก่ครูพยาบาลและพนักงานสุขศาลา ในการจ่ายยาและการแนะนำผู้รับบริการ ในการสังเกตุภาวะแพ้ยาหลังได้รับยาไปรับประทาน และส่งมอบวัสดุยาและเวชภัณฑ์ พอ.สว. ประจำปี 59/1 ให้แก่ทางโรงเรียนด้วย
21ก.ย. 59 เวลา 16.40 น. ร้อย ตชด.๓๒๖ โดย ร.ต.ต.สุริยา ชัยอุดม พร้อมด้วย กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 1 ชป. พร้อมนำเรือท้องแบนออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับ ปพ. จ.พะเยา ค้นหาร่าง นาย ผัด ปัญญาโย อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 405 บ.ปางป้อม ม.2 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ที่พลัดตกลำน้ำจุน บริเวณสะพานกลางหมู่บ้าน จนถึงเวลา 20.30 น. ยังไม่พบร่างผู้ประสบภัยจึงได้ยุติการค้นหาเนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยว จนอาจเป็นอันตรายต่อผู้ ปบ.งาน จึงได้หยุดการค้นหา ใน วันที่ 22 ก.ย.59 ออกค้นหาก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิต
19 ก.ย.59 เวลา 07.00 น. พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32 ร่วมในงาน "พะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2" (ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559: กิจกรรมอำนวยการและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาพรวมของจังหวัดพะเยา) ณ ข่วงวัฒนธรรม ลานเอนกประสงค์หนองระบู และอาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
18 ก.ย.59 เวลา 10.30 ก.ย.2559 ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ตซท.กฤษณฤทธิ์ บุญเรือง ผบ.ร้อย ตชด.322 ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.บุญช่วย ขัติยะ รอง สว.(ป)กก.ตชด.32 หน.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 12 นาย พร้อมเรือท้องแบน 1 ลำ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 1,12 บ้านร่องคำดง ต.บลแม่นาเรือ อ.เมือง จว.พะเยา และพื้นที่ ต.แม่ใส ฯ โดยนำเรือทีองแบนเข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ติดค้างออกมาในที่ปลอดภัย,ช่วยเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง จนถึงเวลา 17.30 น.สถานการณ์น้ำทรงตัว จึงนำกำลังกลับที่ตั้งพร้อมให้กำลังชุดช่วยเหลือฯ เตรียมพร้อม 24 ชม.
14 ก.ย.59 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32 และ พ.ต.ต.ชัชวาลย์ เพ็ชรแสนงาม สว.ธกวส.กก.ตชด.32 ( นายตำรวจประชาสัมพันธ์) ร่วมพิธีกาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา และ สนับสนุน ด.ต.หญิง วชิราภรณ์ ไชยวงค์ จนท.ปชส.กก.ตชด.32 ทำหน้าที่พิธีกร ในงานดังกล่าว โดย ท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการและคณะร่วมพิธี โดย พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข ผบก.ภ.จว.พย. พร้อมตำรวจทุกหน่วยในจังหวัดพะเยาและ กก.ตชด.32 ร่วมเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับ พร้อมนำท่านผู้มีเกียรติร่วมเปิดแพรคลุมป้ายร่วมกัน ณ บก.ภ.จว.พย.
13 ก.ย.59 เวลา 08.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.กฤษณฤทธิ์ บุญเรือง ผบ.ร้อย ตชด.322 นำ กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 12 นายพร้อมนำเรือท้องแบน ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพืชสวนไร่นาทางการเกษตรได้รับความเสียหายที่เขตเทศบาลตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา โดยนำอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่าย ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นร่วมกับชุดกู้ภัยของ อบจ.พะเยา รวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับราษฎร ในพื้นที่ไปเก็บไว้ในที่สูง เพื่อความปลอดภัย จนถึงเวลา 16.00 น.ของวันเดียวกันจึงเสร็จสิ้นภารกิจ สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากได้ลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่สภาวะปกติ จึงได้นำ กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดินทางกลับเข้าที่ตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยห ากเกิดสถานการณ์ขึ้นอีก สามารถออกปฏิบัติการได้ทันที่ กพ.เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
12 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ประกฤติ ยามานนท์ รอง ผกก.ตชด.32 พร้อม พ.ต.ท.ทองสุก วงศ์ขัติ นายตำรวจนิเทศ ร้อย ตชด.322 ได้เดินทางต้อนรับ คุณนาฎฤดี กฐินเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง พร้อมคณะ และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและสำรวจพื้นที่จัดสร้างระบบน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับ ศกร.ตชด.บ้านห้วยน้ำกืน จนถึงเวลา 14.30 น. คณะจึงเดินทางต่อไป
11 ก.ย.59 พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 ร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5
9 ก.ย.59 เวลา 10.30 น. ร้อย ตชด.323 ร่วมกับ จนท.สภ.แม่กา ประจำด่านตรวจยานพาหนะแม่ต๋ำ ได้ร่วมกันจับกุม นายกรกวิน สิริเลิศสกุลวงศ์ อายุ 31 ปี ที่อยู่ 108 หมู่ 7 ต.แม่คนิง อ.เวียงสา จ.น่าน และนายพิทักษ์ ครองหรรษา อายุ 18 ปี ที่อยู่ 56 หมู่ 8 ต.ปอ. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย พร้อมของกลางยาบ้าประมาณ 2,000 เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุด่านตรวจยานพาหนะแม่ต๋ำ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
5-8 ก.ย.59 พ.ต.ท.กฤษณฤทธิ์ บุญเรือง ผบ.ร้อย ตชด.322 พร้อมคณะรวม 4 นายได้รับมอบหมายจาก ผกก.ตชด.32 ไปตรวจเยี่ยมติดตามนิเทศงาน โครงการพัฒนาขับเคลื่อนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ใน ร.ร.ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย ต.ปอ อ.เวียงแก่น ร.ร.ตชด.อาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา ต.ริมโขง อ.เชียงของ , ร.ร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง และ ร.ร.สังวาลย์วิท 8 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมแก่ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ทั้ง 4 แห่ง
6 ก.ย.59 เนื่องจากในพื้นที่เกิดฝนตกหนัก ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นมา จึงทำให้เกิดน้ำไหลหลากหลายพื้นที่เช่นเขต อ.สันติสุข,อ.เชียงกลาง,อ.ทุ่งช้าง และเส้นทางระหว่าง อ.บ่อเกลือ – ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน ดินสไลด์ทับเส้นทางยังไม่สามารถให้รถผ่านได้ ร้อย ตชด.325 ได้จัด กพ.ออกสำรวจและให้การช่วยเบื้องต้นแล้ว
2 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชัชวาลย์ เพชรแสนงาม สว.กก.ตชด.32 นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.32 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา แม่บ้านทหาร ร่วมพิธีวันสถาปนากรมทหารราบที่ 17 ครบรอบ 35 ปี ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จว.พะเยา โดยมี พล.ท.วรรณะ รอนราญ อดีตผู้บังคับบัญชากรมทหารราบที่ 17 เป็นประธานในพิธี
1 ก.ย.59 ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.นรวีร์ พุ่มเจริญ รอง ผกก.ตชด.32, ร.ต.อ.สุธิชัย เชื้อเจ็ตตน รอง ผบ ร้อย ตชด.322 นำคณะของ พ.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง อดีต ผู้ช่วย ผบ.ตร. กรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ ดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตร การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน โดยมี ร.ต.ท.ครรซิต พูลวิเชียร ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.เทคนิคดุสิต และ ด.ต.นิคม ไชยากุล ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านดอยล้าน ให้การต้อนรับ จำนวน นักเรียนทั้งสองโรงเรียนรวม 55 คน พระสงฆ์และสามเณรผู้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 6 รูป พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านศาสนาและประชาคมอาเซียนตามฐานการเรียนรู้ ตั้งแต่ วันที่ 1 - 3 ก.ย.59

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ด้วยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 มีความประสงค์สอบราคาจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา จำนวน 184 รายการ สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 9 โรงเรียน ตามเอกสารเลขที่ ซ.002/2558 แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558 ด้วยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 มีความประสงค์จะสอบราคาทำการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 104 รายการ สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 14 โรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามคุณลักษณะเฉพาะรายการจำนวนความต้องการ ผู้ที่สนใจที่จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามเอกสารเงื่อนไขสอบราคาทางราชการ เลขที่ ซ.001 /2558 แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ กก.ตชด.32 ณ 18 พ.ย.57 เรื่อง สอบถามราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู และห้องน้ำ ร.ร.ตชด. ดังนี้.-
 
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2557 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 มีความประสงค์จะสอบราคาทำการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 141 รายการ เพื่อใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้สนใจที่จะเสนอราคา ต้องปฏิบัติตามเอกสารเงื่อนไขสอบราคา ของทางราชการ เลขที่ ซ.05/2557 แนบท้ายประกาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้
ด้วย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ มีความประสงค์จะสอบราคาทำการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗๖ รายการ เพื่อใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ผู้สนใจที่จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามเอกสารเงื่อนไขสอบราคาของทางราชการ เลขที่ ซ.๐๔ /๒๕๕๗ แนบท้ายประกาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้ ผู้สนใจประสงค์ที่เข้ายื่นซองสอบราคา ติดต่อขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขทั่วไปของทางราชการได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ค่ายพญางำเมือง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
21 มิ.ย.56 กก.ตชด.32 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียรตำรวจตระเวนชายแดน 12 โรงเรียน ในสังกัด กก.ตชด.32 จำนวน 139 รายการ ผู้สนใจเสนอราคาดูรายละเอียดได้จากเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 009/2556 ที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง กก.ตชด.32 หมายเลขโทรศัพท์ 054-482003 ต่อ 2
ร้อย ตชด.326 มอบหมายให้ วิทยากร มว.มชส.และ จนท.ประจำศูนย์ประชาสัมพันธ์ ร้อย ตชด.326 ดำเนินการจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุชุมชนคนภูซาง รายการ "ตชด.สัมพันธ์" ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 89.7 เมกกะเฮิรซ์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น. และ มอบหมายให้ กพ.ประจำฐานปบ.บ.แจมป๋อง , ฐานปบ.บ.บ้านห้วยลึก ดำเนินการจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุชุมชนสองฝั่งโขง รายการ "ตชด.สัมพันธ์" ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 97.25 เมกกะเฮิรซ์ ทุกวันพุธ เวลา 14.00-15.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วย ตชด. และแจ้งข่าวสารที่สำคัญต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
ร้อย ตชด. 325 มอบหมายให้ร.ต.ต.สายไทย วงศ์ปินตา เป็นผู้ ดำเนินรายการ ตชด.สัมพันธ์ โดยออกอากาศ ณ สถานีวิทยุชุมชนท้องถิ่น ไทยสุวรรณภูมิ อ.เชียงกลาง จว.น่าน คลื่นความถี่ 98.50 mhz และสถานีวิทยุชุมชนขุนน่าน คลื่นความถี่ 100.00 mhz ทุกวัน จันทร์, ศุกร์ เวลา 15.30-16.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลการ ปบ.งานของหน่วย เป็นประจำทุกสัปดาห์
 
 
 
 
แก้ไข ประกาศลำดับอาวุโสระดับ รอง สว.ถึง ผกก. วาระประจำปี 2559
เรื่อง คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเเละจรรยาบรรณของตำรวจ
สาระความรู้เรื่องชลประทาน
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
สังคมศึกษา
สาระน่ารู้ (ดาวโหลด)
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจและหน่วยงานประจำปี 2558
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ถึงผกก. เพื่อคัดเลือกและเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น วาระประจำปี 2558
ระดับ รอง ผกก.
ระดับ รองสว.
ระดับ สว.
สรุปประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบงานตำรวจ 10 ก.พ.58
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
Downloads กฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.- คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล ปี 54
รายงานการรับทราบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553 และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (แนบท้าย กฎ ก.ตร.)
รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ตร. พ.ศ. ๒๕๔๗
แบบฟอร์มรักษาพยาบาล แบบ 7127
แบบฟอร์มรักษาพยาบาล แบบ 7128