14 ม.ค.53 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงาน ร.ร.ตชด.สังวาลย์วิท 8 ม.10 บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี พล.ต.ท.ณรงค์ ศิริสุนทร ผบช.ตชด.พร้อมข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน กก.ตชด.32 เฝ้ารับเสด็จ ฯ
    14 ม.ค.53 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา
       
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com