11 ส.ค.54 ศกร.ถวายพระพร (14 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


11 ส.ค.54 ดต.บุญน้อม สุทธิแสน รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.324  ร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  บ้านห้วยหยวก ต.แม่คะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมี นายมานะ จิตฤทธิ์ หัวหน้าป่าไม้ เป็นประธาน ในพิธีถวายพระพรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554