11 ส.ค.54 ร้อย 324 ปลูกต้นไม้ฯ (16 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


11 ส.ค.54 ร.ต.ต.สมบัติ ปินตาปลูก ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.324 ร่วมกับ ครู นักเรียน และประชาชนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554 โดยมี นายคำนวล มาเมือง ผอ.โรงเรียนภูเค็งพัฒนา เป็นประธาน มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน