2 ธ.ค.54 ร้อย 325 ถวายสัตย์ฯ (7 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


2 ธ.ค.54 ร.ต.อ.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 พร้อมข้าราชการตำรวจ จัดพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานรวมพล ร้อย ตชด.325