2 ธ.ค.54 ร้อย 327 ถวายสัตย์ฯ (4 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


2 ธ.ค.54 เวลา 08.30 น. ร.ต.ท.ชวลิต คำตื้อ รอง ผบ.ร้อย ตชด.327 ได้นำข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.327 กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ร้อย ตชด.327