5 ธ.ค.54 ร้อย 325 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ -- dsc01571.jpg

แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ