5 ธ.ค.54 ร้อย 327 ร่วมถวายพระพรฯ (15 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


5 ธ.ค.54 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม ผบ.ร้อย ตชด.327 ได้นำข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.327 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2554 ณ ที่ว่าการอำเถอ แม่จัน จว.เชียงราย