8 ก.พ.55 รับเสด็จฯ ร.ร.ตชด.เทคนิคฯ (88 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่