8 ก.พ.55 รับเสด็จฯ ร.ร.ตชด.อาชีวะฯ (46 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่