28 ก.พ.55 รับเสด็จฯ ร.ร.ตชด. 100 ปี (60 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


28 ก.พ.55 พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน ผกก.ตชด.32 สั่งการให้ ร.ต.อ.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325/ หน.บก.กอร.ถปภ.ทภ.3(จทบ.น.น.)สย. (ร.ร.ตชด.100 ปีฯ) ตั้ง กอร.ถปภ.ทภ.3(จทบ.น.น.)สย. เพื่อวางแผน ควบคุม อำนวยการ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จฯทรงงานที่ ร.ร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ โดยจัดกำลัง 1 กองร้อย ตชด.วางกำลัง ถปภ.วงรอบชั้นนอก ร.ร.ตชด.,จัดชุดนำอากาศยาน พร้อมอุปกรณ์/ เครื่องมือดับเพลิง/ น้ำยาเคมี และประจำสนาม ฮ.รับ-ส่ง ฮ.พระที่นั่ง, ฮ.ขบวนติดตามเสด็จฯ, จัด จนท.ข่าวลับ ดำเนินการหาข่าวที่อาจส่งผลกระทบกระเทือน ต่อเบื้องพระยุคลบาท และการเสด็จฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ จนจบภารกิจ จัดคณะแม่บ้าน ตชด.ร่วมรับเสด็จฯ