...เชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ที่ กก.ตชด.32 โทร.0-5441-0949 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
16 พ.ย.54 เวลา 09.00 น.ด.ต.บุญทวี อาญาคำ พร้อมพวกรวม 12 นาย นำเรือท้องแบน ประจำหน่วย นำนางละออ แสงนัย บ้านเลขที่ 11/3 ม.3, น.ส.บัวลอย ไกรศรีสม บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.คลอง พระยาบันลือ ซึ่งป่วย นำส่ง รพ.ลาดบัวหลวง และได้นำ กพ.เดินทางไปช่วยขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ของบ้านนางสมจิตร มีสนธิ บ้านเลขที่ 40/2 ม.3 ต.คลองพระยาบันลือ ที่ถูกน้ำท่วม ออกจากพื้นที่ รวมจำนวน ขนย้าย 3 เที่ยว   15 พ.ย.54 เวลา 09.00 น. ด.ต.สุวิน ป่าธนู พร้อมพวกรวม 12 นาย ทำความสะอาด บ้านเลขที่ 52 ม.2 ต.พระยาบันลือ จำนวน 1 หลัง, 09.00 น. ด.ต.สมพงษ์ กองอารินทร์ พร้อมพวก รวม 6 นาย เกลี่ยหินคลุก พื้นที่ 50 ตรม. หน้าบ้านเลขที่ 316 ม.3 และซ่อมแซมสายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 12 ม.3 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวงฯ
14 พ.ย.54 เวลา 11.00 น. พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยม ราษฎรในพื้นที่ ต.พระยาบันลือ, สิงหนาถ อ.ลาดบัวหลวง พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร จำนวน 600 ถุง ณ มัสยิสอะมะดียะฮ์ หมู่ 1 ต.พระยาบันลือ สนง.คณะกรรมการอิสลาม..... 12 พ.ย.54 เวลา 09.00–12.00 น. ด.ต.บุญโชค เผือด ผ่องศรี หน.ชป.ที่ 1 พร้อม กพ.1 ชป.12 นาย ทำความสะอาดบ้าน นายสะอ๊าด พรรณฤกษ์ บ้านเลขที่ 51/2 ม.2 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา, เวลา 13.00-16.00 น. ร.ต.ต.สิทธิชัย โนแก้ว ผบ.มว.ฉก.กก.ตชด.32 (ร้อย ตชด.325) นำ กพ.1 ชป.7 นาย ไปสำรวจข้อมูลความเสียหาย จากอุทกภัย ณ บ้านนายปรินทร ส้มเช้า บ้านเลขที่ 14/9 ม.4 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
8 พ.ย.54 พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน ผกก.ตชด.32 ได้จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 53 นาย เพื่อไปสับเปลี่ยน ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้ให้นโยบายการปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้โอวาทแก่กำลังพล ก่อนออกเดินทางไปรายงานตัวในพื้นที่ ดังกล่าว 21-23 ต.ค.54 นำเรือท้องแบนประจำหน่วย บรรทุกน้ำเปล่า จำนวน 200 แกลลอน ส่งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร.ร.สามัครคีธรรม ต.สิงหนาท อ.พระยาบันลือ จำนวน 1 เที่ยว ร่วมกับ สภากาชาดไทย, จนท.มูลนิธิชัยพัฒนา ประกอบอาหาร, บรรจุข้าวกล่อง, น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 2,500 ชุด เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่าย ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง, อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และจัดเรือท้องแบน จำนวน 3 ลำ ออกให้บริการประชาชน
17 ต.ค.54 ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 16 ต.ค.54 ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
15 ต.ค.54 ประชุมวางแผน และช่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ โรงสีข้าวชัยพัฒนาฯ บรรจุข้าวกล่องสำหรับเตรียมแจกจ่าย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 ต.ค.54 บรรจุถุงทรายทำผนังกั้นน้ำ โดยใช้เรือท้องแบนบรรทุก
14 ต.ค.54 จัด กพ.จำนวน 2 ชุด (ชุดที่ 11, 12) มี ร.ต.อ.สนั่น นามวงศ์ ผบ.มว.ฉก.ฯ กก.ตชด.32 เป็นหัวหน้าชุด ขนกระสอบทราย ทำผนังกั้นน้ำรอบส่วนราชการ อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยใช้เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ 11 เที่ยว ๆ ละ 50 กระสอบ รวม 550 กระสอบ 14 ต.ค.54 พ.ต.ท.อุดม เป็งนวล เป็น ผบ.ควบคุมกำกับดูแล กพ.จำนวน 38 นาย ช่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ โรงสีข้าวชัยพัฒนาฯ ประกอบอาหารและบรรจุข้าวกล่อง สำหรับเตรียมแจกจ่าย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
13 ต.ค.54 เวลา 19.00 น. ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฉก.กก.ตชด.32 จำนวน 38 นาย, รยบ.6 ล้อ จำนวน 2 คัน และเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน ได้เดินทางเข้าที่ตั้ง ณ โรงสีข้าวชัยพัฒนา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13 ต.ค.54 พ.ต.ท.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผกก.ตชด.32 พร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฉก.กก.ตชด.32 ร่วมประชุมวางแผน ณ บก.ตชด.ภาค 1
12 ต.ค.54 พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน ผกก.ตชด.32 ให้โอวาทแก่ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคกลาง โดยมี พ.ต.ท.อุดม เป็งนวล ผบ.ร้อย เฉพาะกิจ กก.ตชด.32 พร้อมพวก รวม 150 นาย เพื่อเดินทางไปรายงานตัวยัง บก.ตชด.ภาค 1 12 ต.ค.54 พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู ผบ.ร้อย ตชด.324 ได้จัดกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 ชุด ชุดปฏิบัติการที่ 1 มี ร.ต.ต.สุภาพ การบุญ เป็นหัวหน้าชุด และชุดปฏิบัติการที่ 2 มี ด.ต.ทองจุน ธรรมไชย เป็นหัวหน้าชุด ได้ทำการชี้แจงข้อราชการ ภารกิจ และให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง พร้อมทั้งกล่าวให้พร แก่ชุดปฏิบัติการ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้
12 ต.ค.54 เวลา 12.00 น. ร.ต.อ.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 ได้จัดส่งกำลังพล 2 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 25 นาย นำโดย ร.ต.ต.สิทธิชัย โนแก้ว ผบ.มว.ตชด.3251 เป็นหัวหน้าชุด เดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง ตามนโยบายของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เกาะติดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com