7 ธ.ค.54 เวลา 09.00 น. เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 54 ร้อย ตชด.326 จัดข้าราชการตำรวจ จำนวน 23 นาย เข้าร่วม กิจกรรมบริจาดโลหิต ของอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา โดยมี นายภูมิชาย ต๊ะพานแก้ว นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานจัดงาน มีประชาชนในพื้นที่ อำเภอเชียงคำเข้าร่วม 150 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล....   5 ธ.ค.54 พ.ต.ท.จุมพล ไชยวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.326, ร.ต.ท.ธนากร ธินะ ผบ.มว.ฯ ร้อย ตชด.326 พร้อมด้วย จนท.ร้อย ตชด.326 จำนวน 30 นาย เข้าร่วมพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ..........

5 ธ.ค.54 พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู ผบ.ร้อย ตชด.324 มอบหมายให้ ร.ต.ท.อนุพงษ์ อยู่ดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.324   นำข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณภาคเช้า และภาคค่ำจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม  2554 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน

  5 ธ.ค.54 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม ผบ.ร้อย ตชด.327 ได้นำข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.327 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2554 ณ ที่ว่าการอำเถอ แม่จัน จว.เชียงราย

5 ธ.ค.54 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.จรูญ สุอาราม สว.กก.ตชด.32 (กง) นำข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายไมตรี อินทุสุต เป็นประธาน ณ ศาลาหมื่นปี กว๊านพะเยา

  5 ธ.ค.54 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน ผกก.ตชด.32 มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมพร รักชาติ สว.กก.ตชด.32 (กบ) นำข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรต ณ ศาลาประชาคม จ.พะเยา
5 ธ.ค.54 เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน ผกก.ตชด.32 พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 85 รูป และปล่อยปลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน  

5 ธ.ค.54 เวลา 08.00-09.30 น. ร.ต.ท.ปฏิญญา ตินโย  ผบ.มว.ตชด.3261 มอบหมายให้ รอง มว.ตชด.3261, 3263 นำ กพ. 1 ชป. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร, ถวายพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 ณ  สนามหน้าที่ว่าการ อ.เวียงแก่น ฯ โดยมี นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานในพิธี

5 ธ.ค.54 ร.ต.อ.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325, ร.ต.อ.เกียรติพายัพ ใบยา รอง ผบ.ร้อย ตชด.325, ร.ต.ต.สิทธิชัย โนแก้ว ผบ.มว.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ รวม 25 นาย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอเชียงกลาง จว.น่าน.....   2 ธ.ค.54 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู ผบ.ร้อย ตชด.324 นำข้าราชการตำรวจ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ร้อย ตชด.324
2 ธ.ค.54 เวลา 08.30 น. ร.ต.ท.ชวลิต คำตื้อ รอง ผบ.ร้อย ตชด.327 ได้นำข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.327 กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ร้อย ตชด.327   2 ธ.ค.54 เวลา 08.00 น.พ.ต.ท. จุมพล ไชยวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.326 พร้อมด้วย จนท.ร้อย ตชด.326 จำนวน 30 นาย จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.326
2 ธ.ค.54 พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประะโคน ผกก.ตชด.32 จัดให้มี "โครงการบริจาคโลหิต" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว .....   2 ธ.ค.54 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน ผกก.ตชด.32 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานรวมพล กก.ตชด.32
2 ธ.ค.54 ร.ต.อ.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 พร้อมข้าราชการตำรวจ จัดพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานรวมพล ร้อย ตชด.325   1 ธ.ค.54 ร.ต.อ.สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325, ร.ต.อ.เกียรติพายัพ ใบยา รอง ผบ.ร้อย ตชด.325, ร.ต.ท.ปรเมษฐ์ เวียงเก่า ผบ.มว.มชส. ร้อย ตชด.325 พร้อมข้าราชการตำรวจ รวม 25 นาย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต......
     
     
     
     
     
     
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com