12 ก.พ.57 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผบช.ตชด., พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต รอง ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.ราเชนทร์ ตุงคะเตชะ ผบก.ตชด.ภาค 3 พร้อมข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านดอยล้าน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการตามพระราชดำริฯ
12 ก.พ.57 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผบช.ตชด., พล.ต.ต.ราเชนทร์ ตุงคะเตชะ ผบก.ตชด.ภาค 3 พร้อมข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการตามพระราชดำริฯ
10 ก.พ.57 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผบช.ตชด., พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต รอง ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.ราเชนทร์ ตุงคะเตชะ ผบก.ตชด.ภาค 3 พร้อมข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.ชนัตถ์ฯ(ห้องเรียนสาขาห้วยกุ๊ก) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการตามพระราชดำริฯ
 

Webmaster : berm32@hotmail.com