ผลการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน และธุรการทั่วไป
   
   
22 พ.ค.57 พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 เดินทางตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำครูใหญ่ จำนวน 2 โรงเเรียน คือ ร.ร.ตชด.บำรุงที่ 112 ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ ร.ร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ตั้งอยู่บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
22 พ.ค.57 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา "การพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 นำคณะโดย ส.พญ.ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ ร.ร.ตชด.ทอท.ฯ ซึ่งชนะเลิศอันดับ 1
21 พ.ค. 57 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 (ผบ.ศปก.ตชด.32(ชภ.) ส่วนหน้า นำสิ่งของพระราชทาน (ถุงยังชีพ) มอบให้แก่ครอบครัวราษฎร และครอบครัว ลส.ชบ. ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว พื้นที่ อ.แม่ลาว จว.เชียงราย จำนวน 50 ครอบครัว ณ ศปก.ตชด.32(ชภ.) ส่วนหน้า และได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน ชป.ชุดช่าง ที่กำลัง ปบ.งานช่วยหลือ รื้อถอนและสร้างบ้านให้แก่ นาง สา อินต๊ะสุข อายุ 82 ปี เลขที่ 12 ม.8 บ.เหมืองลึก ต.โป่งแพร่ ผู้ประสบภัย อาศัยอยู่คนเดียวไม่มีคนดูแล
20 พ.ค.57 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมครู ตชด. ตามโครงการพัฒนาครูต้นแบบ วิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค.57 การอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นอนุบาล, ป.1, และผู้รับผิดชอบงานวิชาการ รวม 55 นาย จนท.งานการศึกษา 7 นาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
16 พ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม ผบ.ร้อย ตชด.326 เป็นประธานกล่าวเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 /2527 ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ 13 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้พบปะกล่าวขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครอง และราษฎร ที่เข้าร่วมต้อนรับ และได้ประกอบอาหารกลางวันมื้อแรก ให้กับนักเรียน และปลุกต้มมะม่วงเขียวใหญ่
9-10 พ.ค.57 พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม ผบ.ร้อย ตชด.326 ได้จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้าานไชยสถาน อ.จุน จ.พะเยา เหตุฝนตกและพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน บ้านไชยสถานหมู่7 เสียหาย138 หลังคา กระเบื้อง 4,800 แผ่น, หมู่บ้านห้วยข้าวก่ำหมู่ 4 เสียหาย 170 หลังคา กระเบื้องจำนวน 7,000 แผ่น, หมู่บ้านห้วยหลวง หมู่ 6 เสียหาย 104 หลังคา กระเบื้อง 1600 แผ่น, หมู่บ้านฮ่องหาด หมู่9 เสียหาย 127 หลังคา กระเบื้อง 2,000 แผ่น รวมทั้งหมด 539 หลังคา กระเบื้องเสียหาย 1,7400 แผ่น
9 พ.ค.57 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32, พ.ต.ท.วิญญู พรประทุม ผบ.ร้อย ตชด.327 ตรวจเยี่ยม ชุดช่าง ศปก.ตชด.32 (ชภ.) ส่วนหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว ในเขตรับผิดชอบ ตำบลโปร่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้แก่ วัดแม่ลาววนาราม (วัดดอยหม้อ) โดยหลวงพ่อฐิติพล เจ้าอาวาส และบ้านเรือนราษฎร
8 พ.ค. 57 เวลา 09.00 น.ศปก.ตชด.32 (ชภ.) ส่วนหน้า จัด กพ.1 ชป. ร่วมกับคณะ ลส.ชบ. อ.แม่ลาว จว.ชร.,วปง.ลส.ชบ.กก.ตชด.32 นำสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยใน พท.จำนวน 2 ครอบครัว 1.น.ส.นภัสญาณ์ ธีรีพสิษฐ์ไพศาล 301 ม.4 บ.หนองผักจิก ต.ทรายขาว อ.พาน จว.ชร.(บ้านสร้างด้วยดินพังเสียหาย) 2.นาง จันทร์ฟอง ปิตากรุณา 41ม.9 ต.ป่าก่อดำ และได้เดินทางนำเงิน สวัสดิการ ลส.ชบ. มอบให้แก่ทายาทของ นาง แสง ลินคำ ผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว
5 พ.ค.57 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร ให้กับครู ร.ร.ตชด. ตามโครงการพัฒนาครูต้นแบบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระหว่าง 3-5 พ.ค.2557 ณ ห้องประชุมแม่ใจ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี พ.ต.ทปรีชา วังจินา ผบ.ร้อย ตชด.322 กล่าวรายงาน คณาจารย์ผู้มีความชำนาญเฉพาะรายวิชา เป็นที่ปรึกษาตรมโครงการ ดังนี้ มรภ.ชร. 3 ท่าน, มรภ.อต. 3 ท่าน, ม.พะเยา 6 ท่าน และ มฟล. 3 ท่าน ครู ตชด.และบุคลากรทางการศึกษา 37 นาย
 
 
 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster :Bpp32data@hotmail.com