ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 25 เมษายน 2556 นายเสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ซึ่งมีพลตำรวจโท สุรพงษ์ เขมะสิงคิ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , นายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา,นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ผู้บริหารกรมพลศึกษา และครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 ภาค กว่า 1,500 คน ร่วมในพิธีเปิด โดยพลตำรวจตรีเสรี สามดาว ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 กล่าวรายงาน
 
ภาพการแข่งขันกีฬา ร.ร.ตชด.ครั้งที่ 3
................................................................................................................................................................................
 
 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com